Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Press > Debattartiklar > Sätt stopp för otrygga jobb

Sätt stopp för otrygga jobb

Idag har arbetsgivare rätt att anställa med en särskild anställningsform som heter allmän visstid. Det finns inga regler för hur kort en sådan visstidsanställning kan vara. Anställningsformen gör att anställda inte vet från dag till dag vilken lön de har eller om de får fortsätta på arbetsplatsen. Arbetsgivare kan utan att motivera varför stapla anställningar på varandra. Eller för den delen avsluta anställningen. I vår kampanj #hejdåvisstid strömmar exemplen in om hur tufft framför allt unga människor har det på jobbet.

Förutom att villkoren är extremt osäkra och otrygga och förhindrar unga människors vuxenblivande vet vi också att anställda med osäkra anställningsformer får sämre kompetensutveckling.

Långsiktigt är det dåligt för företagen att inte satsa på kompetensutveckling. Trygga anställda är mer lojala med sin arbetsgivare och arbetar mer effektivt. Trygga anställda mår bättre och utvecklas.

Inte minst unga arbetar under de här villkoren, många tror att det är så här det funkar när man jobbar. Är det den arbetsmarknad unga ska lära sig att komma in i? Att du ska vara tyst och lyda, gå med mössan i hand? Nej, så måste det inte vara.

Vi menar att tidsbegränsade anställningar bara ska finnas i undantagsfall, till exempel vid vikariat och arbetstoppar. Det måste gå att leva på sitt jobb och att planera för framtiden. Du måste kunna skriva hyreskontrakt, veta din lön från månad till månad och kunna planera din framtid. Därför måste allmän visstid bort ur lagen om anställningsskydd, LAS.

Det här ingen omöjlig dröm. Trygga anställningar är grunden för svensk arbetsmarknad. Om vi vill.

Vårt samhälle har behov av en fungerande arbetsmarknad. Den påverkar alla andra delar av livet. Har du inte ett jobb med en trygg inkomst blir hela ditt liv osäkert. En utveckling av arbetsmarknaden mot mer otrygghet och lägre löner påverkar hela samhället. Sämre ekonomisk tillväxt, människor tvekar inför att ta livsavgörande beslut som att skaffa barn eller får inte möjlighet att ta lån. De otrygga villkoren på jobbet gör att fler blir sjuka, utslitna och sönderstressade. I förlängningen påverkar det hela Sveriges internationella konkurrenskraft.

Vi måste fortsätta utveckla det som byggt Sverige starkt. Trygga anställningar, en lön du kan leva på. Ett första steg är att ta bort allmän visstid.

S har lovat att avskaffa allmän visstid om de vinner valet. De borgerliga partierna i sällskap av SD värnar här istället företagens rätt att byta ut personal de inte gillar och fortsatt otrygghet för de anställda. För oss är valet enkelt. Arbetare har rätt till trygghet.

 

Susanna Gideonsson, ordförande Handelsanställdas förbund.

Publicerad: 5 september 2018