Porta kunder som utsätter anställda i butiker för sexuella trakasserier

Vi har precis som många andra upprörts av vittnesmålen i #metoo-uppropen. Tyvärr är sexuella trakasserier ett problem även inom vår bransch.

Handelns företag befinner sig mitt i samhället och har dörren öppen för alla. I branscher med merparten kvinnliga anställda och med många kundmöten riskerar utsattheten för sexuella trakasserier att öka. Det gör de anställda och vissa företagare i handeln till en utsatt grupp.

I en undersökning som Expressen nyligen gjorde tillsammans med Demoskop uppger hela 40 procent av de yrkesverksamma kvinnorna i handeln att de någon gång utsatts för sexuella övergrepp eller ovälkomna sexuella närmanden. Det är en oacceptabel siffra som vi som arbetsgivare och fackförbund måste arbeta för att vända.

Naturligtvis ska arbetsmiljön i handeln, och på alla andra arbetsplatser, vara fri från sexuella trakasserier och kränkningar. Förhoppningsvis förflyttar #metoo nu gränserna för vad som är socialt accepterat i samhället och på våra arbetsplatser.

Enligt SCBs arbetsmiljöundersökning är det vanligare att kvinnliga handelsanställda blir sexuellt trakasserade av en kund än av en chef eller arbetskamrat. I Expressens undersökning uppgav så många som 55 procent av dem som hade utsatts att förövaren var en kund.

Butiker anses vara platser dit "allmänheten har tillträde". Butiksägaren kan därför inte bestämma att en viss person ska lämna lokalen. Människor som vid upprepade tillfällen trakasserar de anställda kan inte ens av domstol förbjudas att besöka butiken. Här behövs en lagändring.

Behovet av ett tillträdesförbud i handeln har aktualiserats av #metoo-rörelsen. För att kunna garantera medarbetare i handeln en trygg arbetsmiljö bör domstolarna ges möjlighet att döma ut ett tidsbegränsat tillträdesförbud för personer som begår upprepade brott mot de anställda.

Sverige toppar listan över Europas mest jämställda länder enligt Eige, EU:s institut för jämställdhet. Metoo-rörelsen visar dock att vi fortfarande har en lång väg att gå och ett viktigt arbete att göra. Arbetsgivare och fack tar #metoo-uppropen på största allvar. Men utan en ny lagstiftning om tillträdesförbud saknar vi en reell möjlighet att stoppa kunder som kränker eller trakasserar de anställda.

Susanna Gideonsson, ordförande Handels
Karin Johansson, VD Svensk Handel

http://bit.ly/2FnBMND 

Publicerad: 9 mars 2018