Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Press > Debattartiklar > #Metoo visar varför anställningstryggheten måste öka

#Metoo visar varför anställningstryggheten måste öka

När vi blickar tillbaka på 2017 kommer vi minnas den kraft som metoo-uppropen bar på. Kvinnor i bransch efter bransch som vittnar om sexuella trakasserier, hot och patriarkala härskartekniker. Det är en välkommen början på en nödvändig förändring. Ska fler våga berätta måste otryggheten bort från svensk arbetsmarknad.

När den moderatledda regeringen år 2008 införde allmän visstid som anställningsform var vi många som varnade för att otryggheten på arbetsmarknaden skulle öka. Och inte ens nu, i ljuset av #metoo, tycks Moderaterna inse konsekvenserna av sin egen politik. Uppropen visar med all önskvärd tydlighet att vi behöver stärka anställningstryggheten. Det är en av de tydligaste politiska lärdomarna vi kan dra av #metoo.

När arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (s) nyligen påtalade att tystnadskulturen skulle breda ut sig om vi fick ökad otrygghet på arbetsmarknaden anklagades hon av Elisabeth Svantesson (m) för att politisera problemet. Som om det skulle vara fel. Strukturer som bottnar i dåliga politiska beslut kräver politiska lösningar. En viktig sådan skulle vara att avskaffa allmän visstid i lagen. Det är ett krav som Handels, Kommunal och HRF tillsammans driver.

Vi representerar tre kvinnodominerade förbund, aktiva inom branscher där tidsbegränsade anställningar är vanliga. Inom HRF har över 40 procent av medlemmarna en otrygg anställning. Bland kvinnor i detaljhandeln saknar hela 77 procent en fast anställning på heltid. Och år 2015 hade 61 procent av vårdbiträdena en tidsbegränsad anställning.

SBC:s arbetsmiljöundersökning från 2015 visar att den som har en otrygg anställning oftare utsätts för sexuella trakasserier och dessutom är mindre benägen att anmäla. Mer än var fjärde undersköterska eller vårdbiträde har utsatts det senaste året, visar statistik från Arbetsmiljöverket. I Expressens och Demoskops undersökning nyligen uppgav 40 procent av de handelsanställda att de utsatts för sexuella trakasserier eller ovälkomna sexuella närmanden. Sammantaget ger siffrorna en dyster bild. Detta är fullständigt oacceptabelt.

I våra förbund jobbar vi ständigt för högre anställningstrygghet och bättre arbetsmiljö. Vi ser en tydlig koppling mellan otrygga arbetsvillkor och sexuella trakasserier, och kräver att arbetsmarknadslagstiftningen skyddar alla anställda på svensk arbetsmarknad. Så ser det inte ut idag. Tvärtom bidrar anställningsformer som allmän visstid till att cementera ojämställdhet och ojämlikhet i arbetslivet.

Metoo-uppropens budskap går inte att ta miste på. Kvinnor har fått nog. Det är en bra start, och nu behövs konkreta lösningar. Att avskaffa allmän visstid skulle vara just en sådan. Vi hoppas att 2017 ska bli året då även allianspartierna fick upp ögonen för hur viktigt det är med trygga anställningar.

Malin Ackholt, ordförande HRF
Tobias Baudin, ordförande Kommunal
Susanna Gideonsson, ordförande Handels

Länk till artikel: 

https://arbetet.se/2017/12/06/metoo-visar-varfor-anstallningstryggheten-maste-oka/

Publicerad: 9 mars 2018