Handeln måste ta täten för kontantfritt

Butiksrånen minskar för andra året i rad, 2018 med cirka 30 procent. BRÅ:s undersökning visar att sedan 2009 har butiksrånen mer än halverats. Rånen blir ovanligare, under 2018 anmäldes 519 rån.

Den som utsätts för ett rån kan drabbas av både fysiska och psykiska men. För en del ger det ett livslångt trauma. Många sjukskrivs, andra mår så dåligt att de tvingas byta yrke. Ofta är det unga personer som står ensamma i en butik när en rånare tvingar till sig kontanter genom att hota med pistol, kniv eller yxa. Varje sak vi kan göra för att minska antalet rån ger den anställda en bättre arbetsmiljö och en tryggare vardag.

Utvecklingen mot färre rån är därför mycket glädjande. Vi ser det främst som en följd av att kontanterna blir färre och svårare att få tag på för rånare. Flera butiker har helt slutat med kontanter, vilket naturligtvis drastiskt minskat rånrisken. Samtidigt kan vi konstatera att handeln inte på något sätt är drivande i utvecklingen mot kontantfritt.

Faktum är att det är konsumenterna som driver på. Enligt en undersökning från KTH accepterar 97 procent av butikerna kontanter, men bara 18 procent av betalningarna sker kontant. Kontanthantering är dyrt för handlare, framför allt för de mindre där kostnaderna kan vara svåra att försvara. Kontanter är en livsnerv för den svarta och gråa ekonomin. Kontanter och olika typer av brottslighet är intimt sammanknutna.

Samtidigt pågår en debatt om riskerna med den pågående utfasningen av kontanter. Dels lyfts en säkerhetsrisk, de elektroniska systemen hävdas vara känsliga för angrepp. Den risken måste vägas mot de stora kostnaderna och de än större riskerna med kontanthantering. Utvecklingen mot kontantlöshet är dessutom succesiv. Det ger tid för att utveckla och förbättra alternativa betallösningar.

En annan kritik som lyfts mot utvecklingen är att vissa personer har svårt att hantera kontantfria betalningar. Det är en kritik som är viktig att ta hänsyn till. Men skiftet sker inte ske över en natt. Tid för anpassning finns.  Framtiden för handeln är kontantfri och vi ser gärna fler initiativ från branschen. Mindre kostnader för handlarna, mindre risker för personalen, mindre pengar i den informella ekonomin. Alla vinner. 

Susanna Gideonsson, ordförande Handelsanställdas förbund

Martin Rosenström, utredare Handelsanställdas förbund

Publicerad: 18 februari 2019