DN-debatt: Arbetskraftsinvandrare utnyttjas i skönhetsbranschen

Handels ordförande Susanna Gideonsson och utredaren Ola Palmgren skriver om vår nya rapport om skönhetsbranschen ”Bakom lacken – ekonomisk utveckling och arbetskraftsinvandring i skönhetsbranschen”  i DN Debatt. I den lägger vi fram tre förslag för att hantera konsekvenserna av ett ohållbart system för arbetskraftsinvandring.

  1. Anställningserbjudandet som ligger till grund för arbetstillståndet måste göras juridiskt bindande. Det arbetsgivaren anger till myndigheter och individ ska vara det som sedan gäller.
  1. Inför sanktioner mot arbetsgivare som inte uppfyller de villkor som legat till grund för arbetstillståndet. Om arbetsgivaren missbrukar systemet ska denne straffas, inte arbetstagaren som blir utnyttjad. Förslag på sanktioner är böter, näringsförbud och om utnyttjandet är omfattande eller återkommande, fängelse.
  1. Arbetskraftsinvandrare med kontrakt på en tillsvidareanställning bör ges permanent uppehållstillstånd. Blotta vetskapen om konsekvensen av att uppmärksamma ett pågående utnyttjande skapar arbetstagare som har svårt att hävda sina rättigheter på arbetsmarknaden.

Läs hela artikeln i DN Debatt. (länk https://www.dn.se/debatt/arbetskraftsinvandrare-utnyttjas-i-skonhetsbranschen/)

Publicerad: 8 oktober 2019