Det finns inga genvägar för att klara av framtidens personalförsörjning

Handelsföretagen uppger i Konjunkturinstitutets barometer att de överlag är positiva till utvecklingen i branschen. Lönsamheten betraktas som god eller tillfredställande och man tror på ett ökat antal anställda. Så har det varit under en längre tid nu. Men samtidigt anger företagen att de har stora problem med att rekrytera. Under de senaste åren har personalbristen varit historiskt hög. Hur ska handeln kunna locka till sig och behålla kompetent personal?

Först måste vi konstatera att de formella utbildningskraven för att kunna arbeta i handeln har höjts. För 25 år sedan hade runt 40 procent av de anställda endast förgymnasial utbildning. Idag är det runt 10 procent och antalet minskar. Det är i praktiken nästintill omöjligt att få jobb i handeln för den som saknar gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Vidare vet vi att företagen efterfrågar breda kompetenser och förmågor, sälj- och servicekompetenser samt djupare produktkunskaper. Handels arbetar därför intensivt med att förbättra gymnasieskolans handelsutbildning. Men också med att hitta alternativa vägar för personalförsörjningen genom arbetsplatsförlagt lärande, exempelvis genom YA-jobb.

Men det finns ett överordnat problem som hela branschen måste ta tag i. Tyvärr erbjuds många arbetsvillkor som inte upplevs som särskilt attraktiva. Det de anställda idag söker efter är trygga, förutsägbara och långsiktiga villkor. Här har dessvärre handeln utvecklats åt fel håll. Andelen tillsvidareanställningar på heltid, vilket är norm på svensk arbetsmarknad, har minskat i handeln och utgör idag endast runt 30 procent av alla anställningar i detaljhandeln. De anställda oroar sig för att deras arbetstid och inkomst kommer att hyvlas. Och på många arbetsplatser är bemanningen så slimmad att personalen riskerar sin hälsa. Detta har resulterat i hög personalomsättning som är kostsam för företagen.

Branschen har allt att vinna på att bryta denna utveckling genom att erbjuda fler heltidsanställningar, tryggare anställningsvillkor och inkomster som man långsiktigt kan försörja sig på. Det finns inga genvägar för att klara av framtidens personalförsörjning – den handlare som erbjuder bra arbetsvillkor kommer att attrahera kompetent personal och få dem att vilja stanna.

Stefan Carlén, chefsekonom Handels
Susanna Gideonsson, ordförande Handels

https://www.market.se/debatt/det-finns-inga-genvagar-for-att-klara-av-framtidens-personalforsorjning

Uppdaterad: 8 mars 2018