Dags för handelns klimatkliv

Forskarvärlden är överens, klimatförändringarna är orsakade av oss människor och klimathotet är inget abstrakt i en avlägsen framtid. Vi behöver agera nu.

Det finns ingen anledning att ställa lägre krav på handeln är det som stipuleras i Parisavtalet. Klimatpåverkan måste reduceras för att begränsa den globala uppvärmnigen. Det finns ingen anledning att vänta på politiska pekpinnar, makten finns hos företag, anställda och konsumenter. Handeln är grundläggande i en cirkulär ekonomi.

Det är dags för handelns klimatkliv.

Genom att stötta kunders hållbara konsumtion och genom att butiker prioriterar inköp av varor med minsta möjliga klimatpåverkan, genom svinnet i alla led minskas, genom att transporterna minimeras och effektiviseras.

Vi vill se att fler företag tar ansvar för att kompetensutveckla anställda för att ytterligare kunna stötta kunder att göra klimatsmarta val. Vi vill se fler projekt och nya arbetssätt för att minska svinnet.

Vi vill att branschen fortsätter utveckla och lyfta fram produkter med mindre klimatpåverkan. Exempelvis svensk-, eller närproducerade grönsaker, frukter, kött och andra produkter. Att bättre lyfta fram alternativ till kött. Om det finns äpplen från Sverige eller Chile att välja mellan eller svensk eller brasiliansk biff måste valet vara självklart. Inte bara för konsumenten, utan också för butiken.

Även utanför dagligvaruhandeln måste vi fokusera på hållbar konsumtion snarare än slit och släng. Minska plastförbrukning, minska elanvändningen och välja klimatsmart energi. Erbjud återvinning för uttjänta produkter exempelvis textilier. Etablera lokaler på ställen det inte krävs bil för att ta sig till.

Arbeta för att minska transporternas påverkan. Använd åkerier med miljöcertifiering, välj tågtransport framför båt eller flygtransport.

Vi kan förvänta oss att politiska beslut kommer som går i den här riktningen, då är det viktigt att handeln inte står oförberedda.

Mycket av makten över konsumtionen ligger naturligtvis i kundens händer, men företag och anställda i handeln kan knuffa åt rätt håll. Om vi står bredvid och tittar blir priset oerhört högt såväl för vår bransch som för samhället i stort.

Publicerad i Market 4 oktober 2019. Läs artikeln här.

Publicerad: 8 oktober 2019