Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Press > Debattartiklar > Corona kräver politiskt ansvar och solidaritet

Corona kräver politiskt ansvar och solidaritet

Regeringen har gjort flera bra saker i coronakrisen och beredskapen tycks vara god, men de stora varsel vi redan ser i besöksnäringen är förmodligen en utveckling fler branscher kommer möta.

Handeln är en central del av krishanteringen. Rapporter om bunkring, drastiskt ökad e-handel och stressig arbetsmiljö dominerar nu från dagligvaruhandeln. En handel som är helt grundläggande för att livsmedelsförsörjningen ska fungera.

Jag kan inte nog inskärpa nog att det inte finns behov av att bunkra. Beteendet är osolidariskt och skapar stress och svåra arbetsvillkor för anställda. Det ökar också smittrisken för alla. Toalettpapper, blöjor, pasta, mjöl, jäst är inte bristvaror. När en frisk vuxen köper tre balar toapapper drabbas en äldre sjuk person i riskgrupp. Dessa tvingas röra sig mellan flera butiker och utsätter sig själv och andra för större risker. Var och en måste ta ansvar för alla.

De anställda i handeln är hjältar som förtjänar respekt för sitt arbete, liksom alla i vård och omsorg, de som sköter transporter och kollektivtrafik. De som tillverkar maten. Helt enkelt alla de som inte har möjlighet att jobba hemifrån, utan är avgörande för en fungerande krishantering. Detta är arbetare som sällan får den uppskattning de förtjänar. Nu är det dags, både från allmänhet och politiker.

Ska dagligvaruhandeln fungera måste följande uppfyllas:

- Anställda måste ses som nyckelpersoner för livsmedelsförsörjningen och deras barn erbjudas förskola och skola.

-Återinför inte karensavdraget. Det är orättvist mot dem vars arbete är att träffa människor. Det är också farligt för alla om småsjuka tar sig till arbetet för att de förlorar för mycket av sin lön på att vara sjuka.

- Kollektivtrafiken måste fortsätta gå, annars tar sig inte handelns anställda till jobbet.

Men det räcker inte. I gränshandeln och flygplatshandeln ser vi nu stora varsel på grund av sjunkande omsättning. Vi väntar oss en liknande utveckling i andra delar av handeln. Det är redan påtagligt hur gator och köpcentra ekar allt mer tomma. Med ekonomisk nedgång följer alltid ökad arbetslöshet och större behov av statliga insatser.

De som ej kvalificerat sig för a-kasseersättning måste få stöd. I en bransch som handeln med alldeles för otrygga anställningar är dessa nu extra utsatta. Antalet extra timmar minskar och en redan otrygg situation blir än mer otrygg.

Låt oss för framtiden lära läxan att avregleringar och försämrad trygghet på arbetsmarknaden biter oss i svansen. Alla tjänar på att samhället är redo för att möta kriser. Alla tjänar på en stark och trygg välfärd och alla tjänar på en trygg arbetsmarknad. De försämringar av a-kassa och grundtrygghet som gjorts av borgerliga politiker hotar nu hela samhället och kan vara en katastrof för den enskilde.

I krisens efterdyningar hoppas vi på politisk enighet om behovet av trygga jobb och ett tryggt samhälle.

Handeln behöver tid och förutsättningar för att återhämta sig. Den behöver också att var och en av oss försöker bete oss precis som vanligt. Stöd din lokala handlare med kollektivavtal. Visa respekt och förståelse för att personal sliter allt de kan för att få butikerna att fungera. Nu tar vi tillsammans ansvar och visar omtanke och solidaritet med varandra. Det kommer en tid när vi åter ska bygga framtid tillsammans.

Susanna Gideonsson, ordförande Handelsanställdas förbund

Publicerad i Aftonbladet 18 mars 2020

Uppdaterad: 18 mars 2020