Alltför få kollektivavtal på tomtens lager

Allt tyder på att årets julhandel till stor del kommer att ske på nätet. Enligt Postnords julprognos kommer var tredje julklapp att inhandlas online. Förra året e-handlade svenska konsumenter julklappar för cirka 5,5 miljarder kronor. I år spås siffran öka med hela 14 procent.
Konsumenternas förändrade köpbeteende märks också på försäljningen i landets köpcentrum, där den prognosticerade tillväxten beräknas ligga på en 1 procent 2017, jämfört med 5 procent 2016, enligt färska siffror från HUI Research. E-handeln tar försäljning från butiker i köpcentrum.

En av konsekvenserna av den ökade e-handeln kan butikspersonal vittna om, med långa utlämningsköer och paketkaos. Men även arbetsmiljön för de som arbetar på tomtens lager, de som plockar våra varor och packar våra paket, påverkas.

Svensk e-handel har ökat starkt den senaste tiden, och det har gett branschen växtvärk. Prestationskraven på de anställda har ökat i takt med att små företag växer sig stora och det blir ett större fokus på lönsamhet. Krav på snabba leveranser skapar stress och press. Enligt en tidigare rapport från Handelsanställdas förbund mår många e-handelsanställda dåligt på grund av stress och dålig arbetsmiljö. Problemen riskerar att förvärras ytterligare under den intensiva julhandeln.

Pack och plock är den vanligaste arbetsuppgiften på en e-handelsarbets¬plats. Det kan leda till förslitnings¬skador. Fler än åtta av tio i e-handeln säger att fysiska moment, buller eller monotont arbete påverkar deras hälsa negativt.

Rapporten "Bakom paketen", som bygger på en enkätundersökning och djupintervjuer med e-handelsanställda, visar att många som jobbar i e-handeln saknar ork eller är utmattade, har ont i kroppen och svårt att sova. Sjuk¬skrivningar är vanliga. Kvinnor mår sämre än män, och de som är anställda på korta kontrakt mår sämre än fast anställda. Nio av tio känner stress som påverkar hälsan negativt, fem av tio så mycket att det har stark negativ påverkan.

Ohälsan bland e-handelsanställda är alarmerande, liksom det faktum att majoriteten av e-handelsföretagen saknar kollektivavtal. Vi är övertygade om att dessa två faktorer har ett samband. Kollektivavtal skyddar de anställda, garanterar en bra lön och anställningstrygghet. Med kollektivavtal kan fackliga skyddsombud få tillträde till arbetsplatsen för att säkerställa att arbetsmiljön är god och att arbetsmiljöregler efterlevs.

Handels är förbundet för e-handelsanställda. När vi är ute på arbetsplatser är det tydligt att de e-handelsföretag som satsat på medbestämmande, nära kontakt mellan chefer och anställd för att minska personalomsättning och sjukfrånvaro har fått en bättre arbetsmiljö, goda prestationer och ökade vinster. Genom att handla julklapparna av företag som har kollektivavtal kan den medvetne konsumenten påverka arbetsvillkoren i e-handelsbranschen. En början kan vara att ta reda på om företaget har kollektivavtal. Bättre arbetsmiljö lönar sig för både anställda och företag.

Gunilla Hallgren Wallner, försteombudsman i Karlstad, Handels
Susanna Gideonsson, ordförande Handels

https://www.vf.se/debatt/fa-kollektivavtal-pa-tomtens-lager/

Publicerad: 9 mars 2018