Bli medlem

Press

Är du journalist och har frågor om Handels eller vill komma i kontakt med våra företrädare? Ring vår pressjour på 010-450 89 80. Pressjouren är öppen måndag-fredag. Du kan också mejla till press@handels.se.

Våra senaste pressmeddelanden:

 • 2020-06-24Pressmeddelanden

  Ny rapport: 9 av 10 handelsanställda anser att handelns klimatpåverkan måste minska

  Idag släpper Handels rapporten Handelsanställdas syn på miljö- och klimatfrågor, där anställda inom handeln tillfrågats om sin syn på branschens miljö- och klimatpåverkan. Rapporten visar att cirka 90 procent av medlemmarna ser ett behov av att handeln minskar sin miljö- och klimatpåverkan. 90 procent anser också att företagen måste ta ett ökat ansvar, och nästan lika många efterfrågar politiska reformer. Allra viktigast enligt medlemmarna är att erbjuda produkter i mer miljövänliga material och förpackningar, samt att skapa mer miljövänliga leverans- och retursystem. - Att det finns ett

 • 2020-06-01Pressmeddelanden

  Las-utredningen hårt slag mot en redan otrygg arbetsmarknad

  Handels reagerar kraftigt mot förslagen i den nya lasutredningen. Ökad otrygghet och ökat godtycke. Handels har under lång tid arbetat mot de otrygga anställningarna som dominerar inom handeln. Allmän visstid och hyvling har skapat en arbetsmarknad med stor otrygghet. När las-utredningen nu presenterats ser Handels den som ett oacceptabelt slag mot den svenska modellen. – Stoppa utredningen. I papperskorgen, dokumentförstöraren eller riksdagsarkivet. Anställningsskyddet är en avgörande del av det som gjort svensk arbetsmarknad så välfungerande. Trygghet för löntagare innebär att ekonomisk

 • 2020-05-19Pressmeddelanden

  Susanna Gideonsson valberedningens förslag till ny LO-ordförande

  LO:s valberedning föreslår Handels ordförande Susanna Gideonsson som ny ordförande för LO. – Det är känns stort att vara valberedningens förslag. Jag är både stolt och rörd, säger Susanna Gideonsson. LO-kongressen, där valet sker äger rum 15 juni. Susanna Gideonsson har varit ordförande för Handels sedan 2014 och har lång facklig erfarenhet. – Utmaningarna för LO och svensk arbetsmarknad är många och svåra. Tillsammans och med enighet kan vi klara dem. Coronakrisen har tydligt visat att utan arbetare i alla sektorer stannar Sverige. Sådant vi inte tidigare tänkt på har blivit övertydligt.

 • 2020-05-14Pressmeddelanden

  Handels: Butiker måste börja följa coronariktlinjer

  Många butiker följer inte riktlinjer som finns kring minskad smittspridning. Det konstaterar fackförbundet Handels efter flera rapporter om trängsel och ensamarbete i handeln. – Många av våra medlemmar är oroliga, och det borde även vissa kunder vara. I en del butiker är trängseln oacceptabel och allt för många arbetsgivare tar inte ansvaret för att minska riskerna, säger Susanna Gideonsson, ordförande för Handelsanställdas förbund, Många butiker har tagit stort ansvar för att minska smittspridning. Exempel är plexiglas framför kassorna, avgränsningar av packhyllor, avståndsmarkeringar

 • 2020-04-24Pressmeddelanden

  Stor coronaoro bland anställda i butiker

  Handelsanställdas förbund har gjort en enkät med 800 svarande skyddsombud och förtroendevalda på butiker runt om i Sverige. Pressmeddelande: Stor coronaoro bland anställda i butiker Handelsanställdas förbund har gjort en enkät med 800 svarande skyddsombud och förtroendevalda på butiker runt om i Sverige. Endast omkring 40 procent är nöjda med de åtgärder arbetsgivaren gjort för att skydda anställda. – Arbetsmiljön är arbetsgivarens ensidiga ansvar. I butiker står våra medlemmar i frontlinjen och kan träffa uppemot 1 000 personer på en dag. Det är inte acceptabelt att arbetsgivare flyr

Uppdaterad: 24 april 2020

Handels pressrum

Sök eller prenumerera på våra pressmeddelanden i vårt nyhetsrum hos Cision.

Till vårt pressrum

Kontakter i landet

Försteombudsmännen på Handels avdelningar är förbundets talespersoner i lokala pressfrågor.

Våra avdelningar