Bli medlem

Kooperativa tjänstemän - 2020

På detta område är det individuella löner och enligt vår lönestatistik så är lönerna över dessa nivåer.

Lägstalöner

Efter lönerevisionen den 1 november 2020 ska lönen uppgå till:

Lägst 18 762 kr per månad om tjänstemannen den 31 oktober 2020 har fyllt 20 år. Om tjänstemannen fyller 20 år senast den 31 mars 2022 ska lönebeloppet gälla från och med den 1:a i den månad under vilken tjänstemannen fyller 20 år.

Lägst 21 814 kr per månad om tjänstemannen senast den 31 mars 2022 fyller lägst 24 år.

Efter lönerevisionen den 1 april 2022 ska lönen uppgå till:

Lägst 19 100 kr/månad om tjänstemannen den 31 mars 2022 har fyllt 20 år. Om tjänstemannen fyller 20 år senast den 31 mars 2023 ska lönebeloppet gälla fr. o m den 1:a i den månad under vilken tjänstemannen fyller 20 år.

Lägst 22 207 kr/månad om tjänstemannen senast den 31 mars 2023 fyller lägst 24 år.

Ditt eget avtal

Du hittar ditt kollektivavtal på Mina sidor. I det finns allt som gäller för just dig kring arbetstid, övertid, ob och mycket annat.

Till Mina sidor
Uppdaterad: 15 december 2020