Bli medlem

Kooperativa tjänstemän - 2020

På detta område är det individuella löner och enligt vår lönestatistik så är lönerna över dessa nivåer.

Lägstalöner

Efter lönerevisionen den 1 april 2022 ska lönen uppgå till:

Lägst 19 100 kr/månad om tjänstemannen den 31 mars 2022 har fyllt 20 år. Om tjänstemannen fyller 20 år senast den 31 mars 2023 ska lönebeloppet gälla fr. o m den 1:a i den månad under vilken tjänstemannen fyller 20 år.

Lägst 22 207 kr/månad om tjänstemannen senast den 31 mars 2023 fyller lägst 24 år.

Ditt eget avtal

Du hittar ditt kollektivavtal på Mina sidor. I det finns allt som gäller för just dig kring arbetstid, övertid, ob och mycket annat.

Till Mina sidor
Uppdaterad: 1 april 2022