Bli medlem

Tjänstemän

Handels har kollektivavtal för tjänstemän som jobbar i någon av folkrörelserna, till exempel på Fonus, Folksam, Hyresgästföreningen, fackförbunden i LO eller i kooperationen.

Lönerna för tjänstemän är oftast individuella. Kontakta de förtroendevalda på din arbetsplats om löneläget.

Kom ihåg detta när du förhandlar om din lön!

Det är många olika saker som påverkar lönen och som du ska ha koll på när du pratar lön med arbetsgivaren. Här är några exempel:

Din ålder - om du inte har någon erfarenhet alls kan åldern ändå spela roll.

Erfarenhet från branschen – har du jobbat i samma bransch tidigare så ska du tillgodoräkna dig den erfarenheten när lönen bestäms.

Erfarenhet från annan bransch – du kanske har jobbat i en annan bransch, som ställer samma krav som det jobb du söker nu. I så fall ska du kunna tillgodoräkna dig den erfarenheten.

Arbetslivserfarenhet – bara att ha varit ute i arbetslivet kan vara meriterande, även om jobbet inte varit i samma eller en närliggande bransch.

Vana att ta ansvar – även om du kommer direkt från skolan kan du ha erfarenheter som ger dig meriter i arbetslivet. Det kan till exempel vara engagemang och arbete i en förening på skolan eller på fritiden.

Din utbildning – en branschinriktad utbildning kan göra att du hamnar högre upp på lönestegen.

Lägstalöner

Lägstalöner är den lön som arbetsgivaren inte får gå under om de har kollektivavtal, men det är inte något som hindrar att arbetsgivaren ger högre lön! 

Ditt eget avtal

Du hittar ditt kollektivavtal på Mina sidor. I det finns allt som gäller för just dig kring arbetstid, övertid, ob och mycket annat.

Till Mina sidor
Uppdaterad: 3 november 2020