Har du blivit korttidspermitterad?

Korttidspermittering är ett sätt att rädda jobb och hindra uppsägningar. Du kan få gå ner i arbetstid, men behålla drygt 90 procent av din tidigare lön. Det är innebörden av överenskommelse om korttidspermittering som Handels har gjort med arbetsgivare i handeln och för de flesta andra områden där Handels medlemmar jobbar. Syftet är att trygga jobben i coronakrisen.

Arbetstiden kan minskas med 20, 40 eller 60 procent av arbetstidsmåttet. Men lönen sänks bara med 4, 6 respektive 7,5 procent i de olika stegen. Ett exempel: Jobbar du heltid och får minska din arbetstid med 60 procent får alltså 7,5 procent lägre lön.

Överenskommelsen utgår från en ny lag om korttidsarbete och gäller dig som varit anställd i minst tre månader. Om detta ändras kommer överenskommelsen för handeln också att ändras.

Det är arbetsgivare och det lokala facket som kommer överens om vilka anställda det ska gälla, hur mycket varje anställd ska minska arbetstiden och hur länge korttidspermitteringen ska pågå. Men det går INTE att komma överens om några andra minskningar än just 20, 40 och 60 procent, samt lönesänkningarna 4, 6 och 7,5 procent.

Beslutet om korttidspermitteringar gäller året ut.

Läs frågor och svar om korttidspermittering och om hur du påverkas av corona

Läs mer om de nya riktlinjerna för handeln

Publicerad: 20 mars 2020