Hur påverkas du av corona?

Hela samhället påverkas av corona-viruset och covid -19. Det gäller både på jobbet och i privatlivet. 

Covid -19 är en allmänfarlig sjukdom och därför kan samhället bestämma olika regler, till exempel om hur man får resa och träffas. 

Från den 10 januari 2021 gäller en särskild pandemilag. Utifrån den har Folkhälsomyndigheten gjort föreskrifter som bland annat reglerar antalet besökare i butiker och köpcentrum:

Det får vara max en besökare på tio kvadratmeter och det ska finnas tydliga skyltar om hur många som får vistas i butiken. Om inte butikerna följer föreskrifterna kan länsstyrelsen besluta om böter och i sista hand stängning.

Hos Folkhälsomyndigheten finns frågor och svar kring covid- 19 och hur man skyddar sig själv och andra mot smitta. Läs här

När det gäller ditt jobb ansvarar arbetsgivaren för att göra en riskbedömning. Det ska finnas en planering om hur eventuell smitta eller misstänkt smitta ska handhas. Läs mer om det här.

För att så många som möjligt ska kunna behålla jobben har fack och arbetsgivare kommit överens om korttidspermittering, vilket utgår från en ny lag. Läs mer om korttidspermittering här. 

Många mister ändå jobbet när ekonomin påverkas så starkt och därför ändras vissa regler för sjukförsäkring och a-kassa tillfälligt. Läs mer om det här.

Här har vi samlat frågor och svar som rör corona och jobbet:

 • Har jag rätt stanna hemma från jobbet om jag är orolig för att bli smittad av coronaviruset?

  Nej, du har inte rätt att stanna hemma från arbetet bara för att du själv är orolig. Om man är orolig ska man genast prata med sin arbetsgivare. Det är hen som är skyldig att utreda och åtgärda eventuella risker i arbetsmiljön oavsett om det skulle handla om coronaviruset eller annat. Stanna hemma ska du göra om du känner dig sjuk, om du är sjukskriven eller läkare eller arbetsgivaren har sagt att du ska vara hemma.

  Uppdaterad den 13 mars 2020
 • Kan min arbetsgivare bestämma att jag ska jobba mindre nu, men mer längre fram?

  Ja, i de flesta av våra kollektivavtal kan man ha en beräkningsperiod på som mest 52 veckor när nytt schema ska läggas. Inom ramen för denna schemaperiod kan sedan avvikelse på ett bestämt antal timmar per vecka göras. Om sådan avvikelse görs måste dock snittarbetstiden för hela schemaperioden per vecka ändå överensstämma med timmar i anställningskontrakt. Kom ihåg att om du är deltidsanställd och beräkningsperioden är på mer än tio veckor ska du ha månadslön.

  Vill du veta exakt antal timmar schemat, per vecka, som får avvika från kontrakterad tid titta i det kollektivavtal som gäller för dig. Du hittar det genom att logga in på “Mina sidor” eller genom att kontakta Handels fackliga rådgivning.  

  Uppdaterad den 20 mars 2020
 • Min arbetsgivare vill att jag ska jobba natt, kan hen beordra mig till det?

  Om arbetsgivaren förhandlar med Handels om detta, så finns möjligheten att arbetstiden kan läggas ut mellan kl 00 – 05.

  I nuvarande exceptionella situation inom dagligvaruhandeln förutsätter parterna att sådana överenskommelser träffas när det behövs för att upprätthålla verksamheten, till exempel för att fylla på varor eller hantera e-handel. Det innebär att butiken inte får hålla öppet för kunder under natten.

  Uppdaterad den 20 mars 2020
 • Varför har ni luckrat upp reglerna om dygns- och veckovila?

  Enligt arbetstidslagen får avsteg från regler om dygns- och veckovila göras tillfälligtvis om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet.

  Parterna är överens om att det till följd av coronaviruset och dess effekter föreligger sådana särskilda förhållanden.

  Uppdaterad den 20 mars 2020
 • Jag har beviljad semester, men resan blir inte av eftersom researrangören ställde in. Har jag rätt att få arbeta och spara den semestern?

  Du har inte rätt att avbryta redan överenskommen semester. Semestern gäller även om resan inte blir av. Du och arbetsgivaren kan förstås komma överens om att du ska jobba, men du har inte rätt att kräva det.

  Uppdaterad den 17 mars 2020
 • Uppdaterad: 1 juli 2020