Bli medlem
Handelsanställdas förbund > På jobbet > Hur påverkas du av corona?

Hur påverkas du av corona?

Hela samhället påverkas av corona-viruset och covid -19. Det gäller både på jobbet och i privatlivet. 

Covid -19 är en allmänfarlig sjukdom och därför kan samhället bestämma olika regler, till exempel om hur man får resa och träffas. 

Från den 10 januari 2021 gäller en särskild pandemilag. Utifrån den har Folkhälsomyndigheten gjort föreskrifter som bland annat reglerar antalet besökare i butiker och köpcentrum:

Det får vara max en besökare på tio kvadratmeter och det ska finnas tydliga skyltar om hur många som får vistas i butiken. Om inte butikerna följer föreskrifterna kan länsstyrelsen besluta om böter och i sista hand stängning. Från 6 mars 2021 gäller att det får vara max 500 personer samtidigt i en butik eller ett varuhus. Dessutom uppmanas kunder att handla ensamma. 

Hos Folkhälsomyndigheten finns frågor och svar kring covid- 19 och hur man skyddar sig själv och andra mot smitta. Läs här

När det gäller ditt jobb ansvarar arbetsgivaren för att göra en riskbedömning. Det ska finnas en planering om hur eventuell smitta eller misstänkt smitta ska handhas. Läs mer om det här.

För att så många som möjligt ska kunna behålla jobben har fack och arbetsgivare kommit överens om korttidspermittering, vilket utgår från en ny lag. Läs mer om korttidspermittering här. 

Många mister ändå jobbet när ekonomin påverkas så starkt och därför ändras vissa regler för sjukförsäkring och a-kassa tillfälligt. Läs mer om det här.

Här har vi samlat frågor och svar som rör corona och jobbet:

Min arbetsgivare vill att jag ska jobba natt, kan hen beordra mig till det?

Om arbetsgivaren förhandlar med Handels om detta, så finns möjligheten att arbetstiden kan läggas ut mellan kl 00 – 05.

I nuvarande exceptionella situation inom dagligvaruhandeln förutsätter parterna att sådana överenskommelser träffas när det behövs för att upprätthålla verksamheten, till exempel för att fylla på varor eller hantera e-handel. Exakt vad som gäller måste regleras i en lokal överenskommelse mellan Handels och arbetsgivaren för varje enskild arbetsplats.

Uppdaterad den 20 mars 2020
Uppdaterad: 1 juli 2020