Sexuella trakasserier fortfarande stort problem i handeln

Ingen ska behöva vara rädd för att bli trakasserad på jobbet. Kampen mot sexuella trakasserier är en av de viktigaste frågorna i de pågående avtalsförhandlingarna, berättar Elisabeth Brandt Ygeman, andre vice ordförande i Handels.

Hon konstaterar att handelsanställda är särskilt utsatta för trakasserier:

- Det är en öppen arbetsplats, många kan gå in i en butik, man kan tycka att ”kunden alltid har rätt”. De som jobbar i handeln känner att de ska serva och vara till lags. Dessutom har många otrygga anställningar, vilket gör att de inte vågar säga ifrån av rädsla att bli av med jobbet.

LO-förbunden ställer gemensamma krav i den pågående avtalsrörelsen om att motverka sexuella trakasserier. Inom handeln är det oftast kunder som trakasserar och då finns inte samma krav i arbetsmiljölagen som när förövaren är en chef eller kollega.

- Den frågan behöver vi lyfta i avtalsförhandlingarna, säger Elisabeth Brandt Ygeman.

Alltför många handelsanställda vittnar om att de har utsatts för sexuella trakasserier eller händelser som ligger på gränsen till trakasserier. Inte mycket har hänt efter Metoo-uppropen, säger Maria Nyberg, chef för opinion- och kommunikationsenheten på Handels.

- Det är något fler som pratar om frågan på sina arbetsplatser, men alldeles för många uppger att de har utsatts.

Uppdaterad: 13 mars 2020