Bli medlem

Högre lön och arbetsmiljösatsning i nytt frisöravtal

Högre lön och ersättningar och viktiga satsningar på arbetsmiljö och hälsa. Det är något av innehållet i det nya kollektivavtalet för frisörer.

Handels har förhandlat fram ett höjt basbelopp, höjd garantilön och ett nytt branschvanesteg som innebär en lönehöjning. Det branschvanesteg som finns sedan tidigare går från att ha varit provisionsbaserat till att bli ett garanterat tillägg, vilket innebär en trygghet för de frisöranställda.

-Vi är väldigt nöjda med det här avtalet. Trots de dåliga tiderna för frisörbranschen har vi lyckats få till löneökningar som är i nivå med vad andra grupper på arbetsmarknaden har fått, säger Ewa Björkman, ombudsman på Handels och ansvarig för förhandlingarna om det nya kollektivavtalet.

Avtalet löper över 29 månader från den 1 november 2020 till den 31 mars 2023.

Basbeloppet för en behörig frisör som jobbar heltid höjs i tre steg:

  • Med 100 kronor per månad från den 1 november 2020
  • Med 100 kronor per månad från den 1 april 2021
  • Med 160 kronor per månad från den 1 april 2022

Garantilönen höjs också i tre steg. För den som jobbar heltid blir höjningen:

  • 460 kronor per månad för behöriga frisörer, 322 kronor per månad för obehöriga från den 1 november 2020
  • Samma summa - 460 kronor per månad för behöriga frisörer, 322 kronor per månad för obehöriga - från den 1 april 2021
  • 351 kronor per månad för behöriga frisörer, 245 kronor per månad för obehöriga från den 1 april 2022

Den som jobbar deltid får en höjning som motsvarar storleken på deltiden. Exempelvis får den som jobbar 70 procent en höjning med 70 procent av ovanstående belopp.

Servicebiträden, receptionister och frisörer som har en fast lön får en höjning med 1,88 procent, 1,85 procent, 1,38 procent vid de tre revisionstillfällena.

Ett nytt branschvanesteg, Branschvana 2, efter 8 000 timmar införs från den 1 april 2021, förutsatt att frisören också har mästarbrev. Det nya branschvanesteget innebär en extra ersättning på 240 kronor per månad från den 1 april 2021 för den som jobbar heltid.

Avtalet innebär en stor satsning på arbetsmiljön med nya skrivningar i avtalet, bland annat gällande trakasserier från tredje man, till exempel kunder, och om arbetsgivarens skyldighet när det gäller arbetsanpassning och rehabilitering. Avtalet innehåller också tydligare bestämmelser om kompetensutveckling.

Uppdaterad: 30 november 2020