Bli medlem
Handelsanställdas förbund > På jobbet > Avtalsrörelsen 2020 > Nyheter > Arbetsgivare uppmanar till strejkbryteri

Arbetsgivare uppmanar till strejkbryteri

Några av de företag som Handels har varslat om strejk har försökt samla information om de anställdas fackliga tillhörighet.

Arbetsgivarna har också informerat om att anställda som inte är medlemmar i Handels ska jobba om det blir strejk. Detta är i våra ögon detsamma som att uppmana till strejkbryteri.

Vi har även fått signaler om att arbetsgivare som inte har varslats har ställt frågor till de anställda om de är medlemmar, ”för att kunna planera sin verksamhet”.

Vi uppmanar alla medlemmar att inte uppge vilket fackförbund de tillhör för arbetsgivarna. Det är en grundlagsskyddad rättighet att inte uppge vilka föreningar man är med i. Det arbetsgivarna gör kan vara föreningsrättskränkning och är ett beteende som inte hör hemma på svensk arbetsmarknad.  

Publicerad: 6 november 2020