Bli medlem

Fysisk arbetsmiljö

Oavsett om du jobbar i en butik, på ett lager är frisör eller kanske tjänsteman är det viktigt att den fysiska arbetsmiljön är anpassad för dig. Tänk på att din kropp ska hålla i ett helt arbetsliv utan att bli utsliten!

Det handlar om att arbetsplatsen använder rätt hjälpmedel och verktyg, är planerad så att arbetsmiljön sätts i första rummet och att Arbetsmiljöverkets regler och föreskrifter följs. Ansvaret för allt detta har arbetsgivaren. Det är även arbetsgivaren som är ansvarig för att du får den utbildning du behöver för att jobba säkert.

Inom handeln är det exempelvis viktigt att tänka på:

Fryser eller svettas du?

Läs om vad som gäller kring värme och kyla på jobbet.

Temperaturen på jobbet

Skyddsombudet är till för dig

Vänd dig till skyddsombudet på din arbetsplats om du har problem med arbetsmiljön. Om det inte finns något kan du vända dig till Handels regionala skyddsombud, på din Handelsavdelning. Skyddsombudet har stora befogenheter när det gäller att påpeka fel och brister i arbetsmiljön. Här kan du läsa mer om skyddsombud.

Uppdaterad: 28 december 2018