Bli medlem
Handelsanställdas förbund > På jobbet > Covid-19-pandemin – det här gäller nu > Kan min arbetsgivare kräva att jag gör ett coronatest

Kan min arbetsgivare kräva att jag gör ett coronatest och resultatet av detta, om jag är hemma med förkylning?

Handels anser att att Folkhälsomyndighetens restriktioner och UD:s rekommendationer om resor till andra länder ska följas. För närvarande gäller att du fortfarande bör testa dig om du har symptom. Det finns inga krav på att redovisa svaret på ett medicinskt test direkt till din arbetsgivare om du inte själv vill det.

Vänd dig till sjukvården för information kring hur du ska förhålla dig om du får ett positivt test. Vill arbetsgivaren införa provtagning eller krav på vaccination så ska det förhandlas med Handels först, precis som vid Alkohol- och drogtester, kamerabevakning med mera.

Fler vanliga frågor.