Bli medlem
Handelsanställdas förbund > På jobbet > Covid-19-pandemin – det här gäller nu

Covid-19-pandemin – det här gäller nu

Regler och restriktioner för att hindra covid-19-pandemin ändras kontinuerligt. De handlar exempelvis om hur vi ska bete oss när vi blir sjuka, besöker butiker, restauranger och åker kollektivtrafik. Pandemin är inte över och det är viktigt att följa myndigheternas regler och restriktioner.

I december 2021 kom nya restriktioner som gäller krav på vaccinationsbevis för offentliga tillställningar för fler än 100 deltagare. För handelsplatser gäller särskilda regler för att minska trängsel. 

Alla som får symtom, vaccinerade eller ovaccinerade ska göra covid-test och stanna hemma från jobbet.
Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens senaste regler och rekommendationer. 

Arbetsmiljön på jobbet

När det gäller ditt jobb ansvarar arbetsgivaren för att göra en riskbedömning, såväl för andra arbetsmiljöproblem som för eventuell covid-19. Den ska också följas upp.
 Läs mer hos Arbetsmiljöverket.

Att tänka på vid resor

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller kring resor till och från utlandet.
Information om resor hittar du här. 

Sjuk- och andra socialförsäkringar

Regeringen har föreslagit att de tillfälliga regler som infördes kring sjukförsäkringen, och togs bort från och med 1 oktober, ska börja gälla igen. Det gäller exempelvis slopad karensdag. Än (8/12) finns dock inget beslut.

Läs om aktuella regler hos Försäkringskassan.

Korttidspermittering

Från den 1 oktober slutar den tillfälliga lagen om korttidsarbete att gälla. Det är inte längre möjligt för arbetsgivaren att få statligt stöd för att anställda ska permitteras och jobba kortare tid. För dig som anställd gäller då det ordinarie schemat.

A-kassan

De tillfälliga regler som införts i a-kassan fortsätter att gälla till och med årsskiftet. 

Kan jag vara korttidspermitterad efter 1 oktober 2021?

Nej, från den 1 oktober slutar den tillfälliga lagen om korttidsarbete att gälla. Du som varit korttidspermitterad ska då få tillbaka ditt ordinarie schema.

Kolla noga att du får arbeta de timmar du har rätt till. Kontrollera även att du får full lön utan avdrag för permittering på den lön som utbetalas för perioden från 1 oktober och framåt. Oftast utbetalas lönen månaden efter, men på vissa arbetsplatser kan det vara samma månad. Kontrollera vad som gäller på din arbetsplats.

Uppdaterad den 29 september 2021

Vad menas med att arbetsgivare ska underlätta möjligheten för att arbeta hemma?

Som ett led i arbetet för att hålla nere smittspridning ska arbetsgivare sedan 8 december underlätta möjligheten för anställda att arbeta hemma. I flera av de branscher Handels organiserar är det väldigt svårt eller omöjligt att utföra sitt arbete hemifrån. Därför är det nu extra viktigt att arbetsgivaren i dessa fall jobbar aktivt med sitt förebyggande arbetsmiljöarbete och kontinuerligt gör nya riskbedömningar vid förändrat smittläge.

Du som jobbar med administration/som tjänsteman har ofta lättare att utföra arbetet hemifrån. Då ska arbetsgivaren underlätta möjligheten att jobba hemma.

Prata med din arbetsgivare, med skyddsombudet eller ring till Handels Direkt på tfn 0771 666 444.

Uppdaterad den 21 december 2021

Vem bestämmer om den som är gravid ska skickas hem från arbetet under covidtider?

Arbetsgivare är skyldiga att kontinuerligt göra en riskbedömning gällande arbetsmiljön på arbetsplatsen. Om en arbetsgivare inte kan garantera en säker arbetsmiljön kan de förbjuda den som är gravid att arbeta. I sådant fall ska den som är gravid vända sig till Försäkringskassan för att ansöka om graviditetspenning.

Om man inte är överens med sin arbetsgivare om riskbedömningen som är gjord kan man ta kontakt med sitt lokala skyddsombud för bedömning eller där skyddsombud saknas ringa vår fackliga rådgivning för vidare hjälp och råd.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som är gravid är extra försiktig och noggrant följer de allmänna råden under hela graviditeten för att inte bli sjuk i covid-19. Läs mer om aktuella bestämmelser hos Folkhälsomyndigheten:

Om covid-19 för gravida — Folkhälsomyndigheten

Läs mer om hur du söker graviditetspenning hos Försäkringskassan

Uppdaterad den 20 december 2021

Kan min arbetsgivare säga upp mig om jag inte vaccinerar mig?

Det finns ingen rättslig grund för detta i dagsläget och det har heller inte prövats i domstol.

Skulle arbetsgivaren meddela att hen vill säga upp dig är det därför viktigt att omedelbart kontakta Handels för mer hjälp i denna fråga. Du är då välkommen att kontakta vår fackliga rådgivning, på telefon nr 0771-666 444, knappval.

Uppdaterad den 17 december 2021

Kan arbetsgivaren kräva att jag gör ett covidtest och visar resultatet, om jag är hemma med förkylning?

Handels anser att att Folkhälsomyndighetens restriktioner och UD:s rekommendationer om resor till andra länder ska följas. För närvarande gäller att du fortfarande bör testa dig om du har symptom. Det finns inga krav på att redovisa svaret på ett medicinskt test direkt till din arbetsgivare om du inte själv vill det.

Vänd dig till sjukvården för information kring hur du ska förhålla dig om du får ett positivt test. Vill arbetsgivaren införa provtagning eller krav på vaccination så ska det förhandlas med Handels först, precis som vid Alkohol- och drogtester, kamerabevakning med mera.

Uppdaterad den 17 december 2021

Min arbetsgivare säger att jag ska komma in och jobba trots att jag har symptom på covid-19. Vad gäller?

Även om de flesta nu är vaccinerade måste vi följa myndigheternas rekommendationer. Folkhälsomyndigheten säger att den som har symptom ska stanna hemma och testa sig för covid-19, även om du är vaccinerad.

Läs mer om vad som gäller kring allmänna råd på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Uppdaterad den 17 december 2021

Måste jag som är gravid vaccinera mig och jobba som alla andra?

Det är upp till den enskilde individen om man väljer att vaccinera sig. Din arbetsgivare är skyldig att kontinuerligt göra en riskbedömning för att ni som anställda ska ha en trygg arbetsmiljö. Om din arbetsgivare trots sin skyldighet inte gör någon riskbedömning är du välkommen att ringa in till vår fackliga rådgivning för vidare hjälp. 

Om du inte är överens med din arbetsgivare om riskbedömningen kan du ta kontakt med ditt lokala skyddsombud för bedömning eller ringa vår fackliga rådgivning för vidare hjälp och råd. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du är extra försiktig och noggrant följer de allmänna råden under hela graviditeten för att inte bli sjuk i covid-19. Läs mer om aktuella bestämmelser hos Folkhälsomyndigheten: Om covid-19 för gravida — Folkhälsomyndigheten

Uppdaterad den 29 september 2021

Hur ser reglerna kring karensavdrag, läkarintyg och vård av barn ut?

Många av de tillfälliga reglerna som under en period gällt för sådant som karensavdrag, läkarintyg, vård av barn och smittbärarpenning har ändrats från 1 oktober 2021.

Regeringen har dock åter föreslagit flera nya förändringar gällande covidrelaterade ersättningar. Den har bland annat föreslagit att ett antal ersättningar återinförs eller förlängs under perioden 8 december 2021 till 31 mars 2022. Det handlar om återinförande av ersättning för karensavdrag, ersättning för riskgrupper, ersättning för våd av barn vid skolstängning och ersättning till föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka. Det har också föreslagits att krav på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning ska slopas.

Beslut kring förändringarna kan fattas av riksdagen först i början på nästa år men regeringens förslag innebär, om det går igenom, att ändringarna ska gälla retroaktivt från 8 december.

Hos Försäkringskassan hittar du aktuella regler

Uppdaterad den 17 december 2021

När behöver jag lämna in läkarintyg?

Från den 1 oktober 2021 behöver man lämna läkarintyg till sin arbetsgivare från dag åtta i sjukperioden. Det är en återgång till det regelverk som gällde före covid-19-pandemin. 

Läs mer hos Försäkringskassan.

Uppdaterad den 29 september 2021

Vad gäller för återgång i arbete om jag varit utomlands?

Alla resenärer uppmanas att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige, helst samma dag.

Detta gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, och även om man haft covid-19 det senaste halvåret. Får du symtom ska du testa dig så snart som möjligt, oavsett om du har testat dig i samband med din inresa.

För dagsaktuell informarion se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Uppdaterad den 17 december 2021

Kan arbetsgivaren sänka våra arbetstider på grund av coronaviruset ?

Om arbetsgivaren vill sänka timmarna på ditt anställningskontrakt måste hen förhandla med Handels innan sänkningen genomförs. Det gäller oavsett om det skulle handla om att hyvla timmar för hela personalgruppen eller om förändringen gäller endast en person.  

Finns inte kollektivavtal på din arbetsplats kan du som är medlem ändå få råd och hjälp, kontakta Handels Direkt tfn 0771 666 444 för rådgivning. Skriv då inte på något innan du fått veta vad som gäller för just dig. 

Uppdaterad den 29 september 2021

Måste jag gå med på att ta tjänstledigt och jobba färre timmar än mitt kontrakt säger, utan att få tillbaka dem?

Nej, arbetsgivaren kan inte kräva att du ska ta tjänstledigt. Vår rekommendation är att INTE ta tjänstledigt. Orsakerna är flera:

- Skulle du ta tjänstledigt påverkar det din inkomst negativt. Tjänstledighet innebär att löneavdrag sker på månadslönen för frånvaron/tjänstledigheten. Har du timlön så får du därmed inte betalt för alla dina kontrakterade timmar och du har ingen rätt att få tillbaka dina timmar.

- Lägre inkomst kan även påverka din sjukpenninggrundade inkomst, SGI, som bestämmer hur mycket sjukpenning eller föräldrapenning du kan få från Försäkringskassan. 

- Går du med på att vara tjänstledig kommer det även att påverka grunden för din pension, din semesterersättning och din eventuella a-kassa vid eventuell arbetsbrist senare.

Uppdaterad den 29 september 2021

Kan arbetsgivaren avsluta en tidsbegränsad anställning, exempelvis visstid eller vikariat, på grund av covid-19-pandemin?

Arbetsgivarens möjlighet att avsluta en tidsbegränsad anställning beror inte på om anledningen till det är covid-19-pandemin eller något annat. Villkoren för tidsbegränsade anställningar och hur de kan avslutas kan variera väldigt mycket beroende på om man arbetar på företag med kollektivavtal, hur länge man varit anställd, vad som står i kontrakt och annat. Det kan även vara olika regler i olika kollektivavtal. Om du har en tidsbegränsad anställning som arbetsgivaren vill avsluta är det bäst att kontakta Handels, så du kan vara säker på att det går till på rätt sätt.

Uppdaterad den 29 september 2021

Påverkas semesterlönen av min korttidspermittering?

Semesterlön utbetalas enligt Semesterlagen och eventuella regler i kollektivavtal. Din semesterlön baseras ofta på ett procentbelopp på det du tjänat in och kan påverkas om du varit permitterad. I vissa kollektivavtal finns semesterlönegaranti som kan gälla om du haft väldigt låg lön eller varit mycket permitterad. 

Skulle det uppstå problem kring detta, kontakta Handels fackliga rådgivning på 0771 666 444 för vidare rådgivning och hjälp. 

Uppdaterad den 29 september 2021

Vad kan jag som är frisör eller jobbar med skönhetsvård göra om jag fortfarande inte vill vara så nära kunderna?

Den som arbetar med skönhetsvård eller som frisör kan ha mycket närkontakt med kunder vid till exempel behandlingar eller klippningar. Men så länge arbetsgivaren inte har bestämt något annat ska du utföra arbetsuppgifterna som vanligt.

Arbetsgivaren är dock ansvarig för att systematiskt se över alla risker i arbetsmiljön och behöver därför vidta de åtgärder som krävs för att slippa smittspridning bland de anställda och kunder.

Uppdaterad den 29 september 2021

Vilken skyddsutrustning har jag rätt till på jobbet?

Arbetsgivaren ska hålla sig uppdaterad på nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Arbetsgivaren är den högste arbetsmiljöansvarige på din arbetsplats och ska därför systematiskt och löpande analysera och bedöma risker, ta aktiva åtgärder och kontrollera att resurser finns för att ni ska vara trygga på arbetet. Arbetsgivaren ska även ta in era synpunkter i samband med den risk- och konsekvensanalys hen genomför och samverka med lokalt skyddsombud om sådant finns. 

Visar analyser att det är nödvändigt att sätta upp eller bära skyddsutrustning och/eller att vissa avstånd behöver hållas ska arbetsgivaren alltså fortfarande vidta de åtgärder som behövs för att försöka förhindra att ni som anställda utsätts för smitta på arbetsplatsen. 

Prevent har en checklista på sin hemsida som arbetsgivare och skyddsombud kan ladda ner. Använd den gärna på arbetsplatsen för att förebygga smittorisken i så stor utsträckning som möjligt.  

Uppdaterad den 17 december 2021

Har jag rätt stanna hemma från jobbet om jag är orolig för att bli smittad av coronaviruset?

Nej, du har inte rätt att stanna hemma från arbetet bara för att du själv är orolig. Om man är orolig ska man genast prata med sin arbetsgivare. Det är hen som är skyldig att utreda och åtgärda eventuella risker i arbetsmiljön oavsett om det skulle handla om coronaviruset eller annat. Stanna hemma ska du göra om du känner dig sjuk, är sjukskriven av läkare eller om läkare meddelat att du ska vara hemma.

Uppdaterad den 29 september 2021
Uppdaterad: 17 december 2021