Bli medlem
Handelsanställdas förbund > På jobbet > Covid-19-pandemin – det här gäller nu

Covid-19-pandemin – det här gäller nu

Från den 29 september 2021 upphörde de flesta restriktioner och regler i samhället som infördes för att hindra covid-19-pandemin. Det finns exempelvis inte längre några begränsningar för hur många människor som får samlas på allmänna platser. Men det är fortfarande viktigt att vara försiktig, så att inte smittan tar fart igen.

Restriktionerna om att hålla avstånd gäller fortfarande för dem som inte har vaccinerat sig. Likaså rekommenderas fortfarande att alla som får symtom, vaccinerade såväl som ovaccinerade, ska göra covid-test och stanna hemma från jobbet.

Här kan du läsa mer om myndigheternas regler och rekommendationer från den 29 september. 

Arbetsmiljön på jobbet

När det gäller ditt jobb ansvarar arbetsgivaren för att göra en riskbedömning, såväl för andra arbetsmiljöproblem som för eventuell covid-19. Den ska också följas upp. Läs mer hos Arbetsmiljöverket.

Att tänka på vid resor

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller kring resor till och från utlandet. Information om resor hittar du här. 

Sjuk- och andra socialförsäkringar

Från och med den 1 oktober 2021 upphör fler tillfälliga regler som införts under pandemin, exempelvis om karensdagen i sjukförsäkringen. Den var tillfälligt borttagen, men återinförs från 1 oktober. Likaså återinförs reglerna vad gäller läkarintyg. Från 1 oktober gäller att intyg krävs från dag åtta. Läs mer om Försäkringskassans regler här. 

Korttidspermittering

Från den 1 oktober slutar den tillfälliga lagen om korttidsarbete att gälla. Det är inte längre möjligt för arbetsgivaren att få statligt stöd för att anställda ska permitteras och jobba kortare tid. För dig som anställd gäller då det ordinarie schemat.

A-kassan

De tillfälliga regler som införts i a-kassan fortsätter att gälla till och med årsskiftet. 

Kan jag vara korttidspermitterad efter 1 oktober 2021?

Nej, från den 1 oktober slutar den tillfälliga lagen om korttidsarbete att gälla. Du som varit korttidspermitterad ska då få tillbaka ditt ordinarie schema.

Kolla noga att du får arbeta de timmar du har rätt till. Kontrollera även att du får full lön utan avdrag för permittering på den lön som utbetalas för perioden från 1 oktober och framåt. Oftast utbetalas lönen månaden efter, men på vissa arbetsplatser kan det vara samma månad. Kontrollera vad som gäller på din arbetsplats.

Uppdaterad den 29 september 2021

Kan min arbetsgivare säga upp mig om jag inte vaccinerar mig?

Det finns ingen rättslig grund för detta i dagsläget och det har heller inte prövats i domstol.

Skulle arbetsgivaren meddela att hen vill säga upp dig är det därför viktigt att omedelbart kontakta Handels för mer hjälp i denna fråga. Du är då välkommen att kontakta vår fackliga rådgivning, på telefon nr 0771-666 444, knappval 3 eller via chatt. Den når du genom att logga in på Mina sidor. 

Uppdaterad den 29 september 2021

Kan min arbetsgivare kräva att jag gör ett coronatest och resultatet av detta, om jag är hemma med förkylning?

Handels anser att att Folkhälsomyndighetens restriktioner och UD:s rekommendationer om resor till andra länder ska följas. För närvarande gäller att du fortfarande bör testa dig om du har symptom. Det finns inga krav på att redovisa svaret på ett medicinskt test direkt till din arbetsgivare om du inte själv vill det.

Vänd dig till sjukvården för information kring hur du ska förhålla dig om du får ett positivt test. Vill arbetsgivaren införa provtagning eller krav på vaccination så ska det förhandlas med Handels först, precis som vid Alkohol- och drogtester, kamerabevakning med mera.

Uppdaterad den 29 september 2021

Min arbetsgivare säger att jag ska komma in och jobba trots att jag har coronasymptom. Vad är det som gäller?

Även om de flesta nu är vaccinerade måste vi följa myndigheternas rekommendationer. Folkhälsomyndigheten säger att den som har symptom ska stanna hemma och rekommenderar även att den som har symptom testar sig för covid-19.

Läs mer om vad som gäller kring allmänna råd från den 29 september 2021 på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Uppdaterad den 29 september 2021

Vad gäller för mig som har fått graviditetspenning på grund av covid-19-pandemin?

Försäkringskassan uppger att beslutet om graviditetspenning inte påverkas när de tillfälliga bestämmelserna om covid-19 upphör. Men om din arbetsgivare gör en ny riskbedömning som innebär att du inte längre är förbjuden att arbeta från ett visst datum kan det påverka din graviditetspenning.

Försäkringskassan behöver i så fall informeras om de ändrade förutsättningarna och då kommer du att få ett nytt beslut. Läs mer om aktuella bestämmelserna kring graviditetspenning på Försäkringskassans hemsida: Frågor och svar om graviditetspenning med anledning av covid-19

Kontakta din handläggare på Försäkringskassan om du har frågor. Genom vissa kollektivavtal kan du även ha rätt till extra ersättning från 1 mars 2021 till och med 30 september 2021 om du haft graviditetspenning under denna period. Detta genom en tillfällig ändring i AFA-försäkringen. Kontrollera om du har rätt att ansöka: Dagsersättning som komplement till graviditetspenning - Afa Försäkring (afaforsakring.se)

Uppdaterad den 29 september 2021

Måste jag som är gravid vaccinera mig och jobba som alla andra?

Det är upp till den enskilde individen om man väljer att vaccinera sig. Din arbetsgivare är skyldig att kontinuerligt göra en riskbedömning för att ni som anställda ska ha en trygg arbetsmiljö. Om din arbetsgivare trots sin skyldighet inte gör någon riskbedömning är du välkommen att ringa in till vår fackliga rådgivning för vidare hjälp. 

Om du inte är överens med din arbetsgivare om riskbedömningen kan du ta kontakt med ditt lokala skyddsombud för bedömning eller ringa vår fackliga rådgivning för vidare hjälp och råd. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du är extra försiktig och noggrant följer de allmänna råden under hela graviditeten för att inte bli sjuk i covid-19. Läs mer om aktuella bestämmelser hos Folkhälsomyndigheten: Om covid-19 för gravida — Folkhälsomyndigheten

Uppdaterad den 29 september 2021

Hur ser reglerna kring karensavdrag, läkarintyg och vård av barn ut?

Många av de tillfälliga reglerna som under en period gällt för sådant som karensavdrag, läkarintyg, vård av barn och smittbärarpenning har ändrats från 1 oktober 2021.

Hos Försäkringskassan hittar du aktuella regler

Uppdaterad den 29 september 2021

När behöver jag lämna in läkarintyg?

Från den 1 oktober 2021 behöver man lämna läkarintyg till sin arbetsgivare från dag åtta i sjukperioden. Det är en återgång till det regelverk som gällde före covid-19-pandemin. 

Läs mer hos Försäkringskassan.

Uppdaterad den 29 september 2021

Vad gäller för återgång i arbete om jag varit utomlands?

Har du symtom ska du alltid stanna hemma och sjukskriva dig. Följ Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer samt UD:s rekommendationer om resor till andra länder.

För dagsaktuell informarion se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Se UD:s reserekommendationer: Coronaviruset - Sweden Abroad

Uppdaterad den 29 september 2021

Får jag tillbaka mitt vanliga jobb efter korttidspermitteringen?

Ja, korttidspermittering gäller under en begränsad tid. Därefter ska du återgå till din ursprungliga sysselsättningsgrad.  

Från 1 oktober ska du ha ett schema och arbeta de timmar du har enligt ditt ordinarie anställningsavtal och även få full lön för detta.

Uppdaterad den 29 september 2021

Kan arbetsgivaren sänka våra arbetstider på grund av coronaviruset ?

Om arbetsgivaren vill sänka timmarna på ditt anställningskontrakt måste hen förhandla med Handels innan sänkningen genomförs. Det gäller oavsett om det skulle handla om att hyvla timmar för hela personalgruppen eller om förändringen gäller endast en person.  

Finns inte kollektivavtal på din arbetsplats kan du som är medlem ändå få råd och hjälp, kontakta Handels Direkt tfn 0771 666 444 för rådgivning. Skriv då inte på något innan du fått veta vad som gäller för just dig. 

Uppdaterad den 29 september 2021

Måste jag gå med på att ta tjänstledigt och jobba färre timmar än mitt kontrakt säger, utan att få tillbaka dem?

Nej, arbetsgivaren kan inte kräva att du ska ta tjänstledigt. Vår rekommendation är att INTE ta tjänstledigt. Orsakerna är flera:

- Skulle du ta tjänstledigt påverkar det din inkomst negativt. Tjänstledighet innebär att löneavdrag sker på månadslönen för frånvaron/tjänstledigheten. Har du timlön så får du därmed inte betalt för alla dina kontrakterade timmar och du har ingen rätt att få tillbaka dina timmar.

- Lägre inkomst kan även påverka din sjukpenninggrundade inkomst, SGI, som bestämmer hur mycket sjukpenning eller föräldrapenning du kan få från Försäkringskassan. 

- Går du med på att vara tjänstledig kommer det även att påverka grunden för din pension, din semesterersättning och din eventuella a-kassa vid eventuell arbetsbrist senare.

Uppdaterad den 29 september 2021

Kan arbetsgivaren avsluta en tidsbegränsad anställning, exempelvis visstid eller vikariat, på grund av covid-19-pandemin?

Arbetsgivarens möjlighet att avsluta en tidsbegränsad anställning beror inte på om anledningen till det är covid-19-pandemin eller något annat. Villkoren för tidsbegränsade anställningar och hur de kan avslutas kan variera väldigt mycket beroende på om man arbetar på företag med kollektivavtal, hur länge man varit anställd, vad som står i kontrakt och annat. Det kan även vara olika regler i olika kollektivavtal. Om du har en tidsbegränsad anställning som arbetsgivaren vill avsluta är det bäst att kontakta Handels, så du kan vara säker på att det går till på rätt sätt.

Uppdaterad den 29 september 2021

Påverkas semesterlönen av min korttidspermittering?

Semesterlön utbetalas enligt Semesterlagen och eventuella regler i kollektivavtal. Din semesterlön baseras ofta på ett procentbelopp på det du tjänat in och kan påverkas om du varit permitterad. I vissa kollektivavtal finns semesterlönegaranti som kan gälla om du haft väldigt låg lön eller varit mycket permitterad. 

Skulle det uppstå problem kring detta, kontakta Handels fackliga rådgivning på 0771 666 444 för vidare rådgivning och hjälp. 

Uppdaterad den 29 september 2021

Vad kan jag som är frisör eller jobbar med skönhetsvård göra om jag fortfarande inte vill vara så nära kunderna?

Den som arbetar med skönhetsvård eller som frisör kan ha mycket närkontakt med kunder vid till exempel behandlingar eller klippningar. Men så länge arbetsgivaren inte har bestämt något annat ska du utföra arbetsuppgifterna som vanligt.

Arbetsgivaren är dock ansvarig för att systematiskt se över alla risker i arbetsmiljön och behöver därför vidta de åtgärder som krävs för att slippa smittspridning bland de anställda och kunder.

Uppdaterad den 29 september 2021

Vilken skyddsutrustning har jag rätt att bära på jobbet?

Arbetsgivaren ska hålla sig uppdaterad på nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Arbetsgivaren är den högste arbetsmiljöansvarige på din arbetsplats och ska därför systematiskt och löpande analysera och bedöma risker, ta aktiva åtgärder och kontrollera att resurser finns för att ni ska vara trygga på arbetet. Arbetsgivaren ska även ta in era synpunkter i samband med den risk- och konsekvensanalys hen genomför och samverka med lokalt skyddsombud om sådant finns. 

Visar analyser att det är nödvändigt att bära skyddsutrustning eller att vissa avstånd behöver hållas ska arbetsgivaren alltså fortfarande vidta de åtgärder som behövs för att försöka förhindra att ni som anställda utsätts för smitta på arbetsplatsen.  

Prevent har en checklista på sin hemsida som arbetsgivare och skyddsombud kan ladda ner. Använd den gärna på arbetsplatsen för att förebygga smittorisken i så stor utsträckning som möjligt.  

Uppdaterad den 29 september 2021

Har jag rätt stanna hemma från jobbet om jag är orolig för att bli smittad av coronaviruset?

Nej, du har inte rätt att stanna hemma från arbetet bara för att du själv är orolig. Om man är orolig ska man genast prata med sin arbetsgivare. Det är hen som är skyldig att utreda och åtgärda eventuella risker i arbetsmiljön oavsett om det skulle handla om coronaviruset eller annat. Stanna hemma ska du göra om du känner dig sjuk, är sjukskriven av läkare eller om läkare meddelat att du ska vara hemma.

Uppdaterad den 29 september 2021
Uppdaterad: 29 september 2021