Handels arbetar för:

  • Allas rätt till heltid med möjlighet att arbeta deltid.
  • Rättvisa löner och bättre arbetsvillkor.
  • Löner som är kopplade till respektive arbetsplats förutsättningar och verksamhet.
  • Att löneskillnader mellan kvinnor och män ska minska och på sikt försvinna.

Kollektivavtal

Målet är att alla medlemmar ska omfattas av kollektivavtal. Ett kollektivavtal kan jämställas med spelregler som fack och arbetsgivare har kommit överens om. Regler som ska gälla inom branschen. Filmen högst upp berättar om kollektivavtalet.

Läs mer om kollektivavtalet här

En röst i debatten

Självklart deltar vi i samhällsdebatten. Vi försöker bland annat påverka politiker och andra beslutsfattare på olika nivåer i frågor som är centrala för Handels medlemmar. Vi ska vara en stark röst i politiska och ideologiska frågor. Handels medlemskap i LO ger mer kraft bakom orden och ökar vår möjlighet att påverka i de stora sammanhangen. Dessutom samarbetar vi med andra fackförbund och organisationer.

Handels tar ställning

Vi tar ställning mot alla former av diskriminering. Kränkande särbehandling strider mot den människosyn som utgör grunden för fackföreningens grundläggande idéer om rättvisa, goda arbetsvillkor, utveckling och allas lika värde. Förbundet arbetar för ett rättvist samhälle där skillnader i makt och inflytande, i ekonomiska, sociala och kulturella möjligheter utjämnas.

Lika villkor

Diskriminering är alltid ett uttryck för godtycklig behandling. Handels arbetar för ett samhälle där alla, oavsett ursprung och kön, kan leva på lika villkor. Den fackliga människosynen bygger på grundregeln om allas lika värde och rätt.

Globalt

Handels fackliga arbete slutar inte vid Sveriges gränser. Acceptabla arbets- och levnadsvillkor utgår från fackliga rättigheter. För att stödja kampen för bättre villkor bland arbetare i andra delar av världen har förbundet också ett internationellt engagemang. Det som händer i världen påverkar även oss i Sverige.

Vi finns ute i landet

Handels 19 avdelningar har hand om förbundets lokala verksamhet. De ger råd och stöd till våra medlemmar. Ombudsmännen på avdelningarna ansvarar för förhandlingar i tvister på arbetsplatsen. I regel ansvarar de också för arbetsmiljön som regionalt skyddsombud för medlemmarnas arbetsplats.

Nära dig

Alla medlemmar tillhör en fackklubb. De vardagliga kontakterna med dig som medlem sköter respektive klubb och avdelning.

Var aktiv

Alla medlemmar har möjlighet att engagera sig fackligt – både på arbetsplatsen och inom förbundet. Bland Sveriges handelsanställda är sju av tio medlemmar i vårt förbund. Det är en bra början.

Uppdaterad: 9 juni 2017