Juni 2018

Susanna Gideonssons krönika i Handelsnytt.

Nej, Handels är inte emot vinst! Tvärtom, vi gillar när det går bra. Det är bra för våra medlemmar, för företagen och för samhället. Men i elaka retoriska ögonblick pådyvlas vi ibland åsikten att vi är emot att företag går med vinst. Självklart inte. Däremot tar vi oss rätten att ha en åsikt om hur vinsten används och fördelas.

Men det finns områden där vi säger absolut nej till vinstidén. Det är när privata välfärdsföretag gör övervinster med hjälp av våra gemensamma skattepengar. Pengar som är avsedda för vård, skola och omsorg.

Barnomsorg med god kvalitet är nödvändigt för att kunna jobba utan att vara orolig för om barnen har det bra under dagen. En skola som ger en gedigen utbildning utifrån varje elevs förutsättningar skapar möjlighet för våra ungar att ta sig in på arbetsmarknaden när den dagen kommer. Äldre föräldrar som får kärlek och omvårdnad på ålderns höst slipper oro och ensamhet.

När vi lät Novus Opinion fråga Handels medlemmar om hur man ser på vinstdrivande företag i välfärden, blev resultatet väldigt tydligt. 78 procent instämde helt i att skattepengar inte ska kunna gå till vinster, och 14 procent instämde delvis. Av samtliga tillfrågade ville alltså 92 procent att vinstuttagen ska begränsas.

 En väl fungerande välfärdssektor är viktig för Handels medlemmar. De pengar vi tillsammans bidrar med till det gemensamma, ska också komma oss till godo när orken tryter, dagarna blir för långa och hälsan sviktar. Det är pengar som inte ska stoppas ner i ägarnas fickor. Det är pengar som tillhör oss alla.

 För första gången någonsin kommer en svensk regering lägga ett förslag på riksdagens bord där möjligheterna att dränera vår gemensamma välfärd kraftigt begränsas. Bakom förslaget står de röd-gröna s, v och mp. Trots att riksdagens alla politiska partier har sagt sig värna välfärden, har de borgerliga partierna meddelat att de kommer att rösta emot förslaget. Sd gick till och med till val på att begränsa ”Välfärdsvinsterna”, men har nu tvärvänt och låtsas som inget har hänt.

Jag är för min del glad över att vi har en regering som agerar för att våra gemensamma skattemedel ska gå till ett av de viktigaste politiska utvecklingsområdena – välfärd för alla. Precis i enlighet med Handels medlemmars vilja.

Det är inte en dag för tidigt!

 

Uppdaterad: 11 juni 2018