Närstående fackförbund

Handels är ett av LO-förbunden.

LO är en sammanslutning av 14 fackförbund. LO:s uppgift är att leda och samordna förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden.

På LO:s hemsida hittar du alla LO-förbunden.

Uppdaterad: 27 november 2015