Bli medlem

Utvecklingsprojekt

Handels driver internationella utvecklingsprojekt genom Union to Union och Palmecentret. Fokus i projekten ligger på organisering och fackliga rättigheter för arbetare inom handeln. Eftersom handelsbranschen är internationell, med många globala företag, påverkar en stärkt fackföreningsrörelse arbetstagares villkor i många länder.

Projekt via Union to union

Foto: Carl Myrén
I flera länder i södra Afrika driver Handels ett projekt för att hjälpa fackförbund att organisera arbetare och förhandla med arbetsgivarsidan på globala butikskedjor som bland annat Walmart och Shoprite. Läs mer om projektet i södra Afrika

Foto: Carl Myrén
I Malaysia har Handels stöttat ett projekt för att organisera arbetare på globala handelsföretag, bland annat IKEA. Tack vare projektet finns det nu fackföreningar och kollektivavtal på fler arbetsplatser. Men att organisera sig fackligt är svårt i Malaysia och bara sju procent av alla anställda är medlemmar i ett fackförbund. Läs mer om projektet i Malaysia

Projekt via Palmecentret

Handels är medlem i Palmecentret och stödjer därmed organisationens olika projekt för att stärka fackföreningsrörelsen i andra länder.

Handels har tillsammans med Palmecentret startat ett fadderskapsprogram, där Handels avdelningar kan stötta fackförbund på Filippinerna som arbetar för en rättvis grön omställning.

Handels lokala avdelning i Gävle driver ett projekt som stöttar anställda på textilfabriker i Nordmakedonien. Läs en skildring av förhållandena inom textilindustrin och hur facket gör skillnad.

https://handels.se/om-handels/i-varlden/projekt-vi-driver/projekt-i-nordmakedonien/

Handels driver också tillsammans med det bosniska handelsfacket ett projekt för att ge upprättelse till arbetare vars rättigheter har kränkts. Läs mer om projektet här.

Uppdaterad: 20 juni 2022