Varför vill vi påverka EU?

Handels vill ha ett EU som fattar bra beslut, som gör att du kan känna dig tryggare på jobbet på alla sätt och vis. Ett EU som bidrar till trygga jobb och löner att leva på – inte lönedumpning och sämre villkor.

Vi vill ha ett EU där den fria rörligheten innebär trygga och anständiga arbetsvillkor – inte används för att kringgå lagar och avtal.

För att det ska bli verklighet måste det finnas partier och människor som står på din och dina arbetskamraters sida när besluten i EU-parlamentet ska fattas. Politiker som tror på alla människors lika värde.

Håller du med? Rösta i valet till Europaparlamentet 26 maj!

Mer om EU-valet 

 Om EUs lagar och regler 

Publicerad: 6 mars 2019