Johan står upp för våra frågor

Ska vi behålla och värna om den svenska modellen med starka kollektivavtal får inte EU sätta upp hinder för det. Då behövs parlamentariker som aktivt arbetar med att driva våra intressen i EU-parlamentet.

Det kräver kunskap om både EU och fackföreningsrörelsen. Därför har alla fackförbund inom LO valt att ställa sig bakom en gemensam kandidat, socialdemokraten Johan Danielsson. Han har arbetat med EU-frågor inom LO så vi vet att han kan EU, brinner för arbetarrörelsen och är redo att arbeta hårt för att Europaparlamentet ska fatta kloka beslut som stärker oss och som bidrar till trygga jobb i EU och därmed i Sverige.

Vi vill se Johan driva en socialdemokratisk politik i EU-parlamentet. Där våra frågor tillsammans med socialdemokraternas politik om en rättvis arbetsmarknad står på vår sida när besluten i EU-parlamentet ska fattas.

Uppdaterad: 5 mars 2019