Bra och mindre bra beslut i EU

Ett exempel på bra beslut som fattats i EU är det så kallade visstidsdirektivet. Direktivet stoppade möjligheten för företag att stapla olika former av visstidsanställningar i evighet, innan Sverige fick en sådan begränsning.

Mindre bra är däremot utstationeringsdirektivet. Det gör det svårt att sätta stopp för arbetsgivare som använder bemanningsföretag för att kringgå lagen om anställningsskydd. Direktivet måste därför förändras så att samma villkor gäller för alla och att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige.

Publicerad: 5 mars 2019