Stoppa lagstiftade lönesänkningar

Fem av partierna i riksdagen har lagt fram förslag om lagstiftning som på sikt kraftigt sänker lönerna för oss som har vanliga jobb i Sverige. Detta får inte bli verklighet!

Så här ser förslaget om lagstiftade löner ut

De nya lönerna kommer att bli så låga att de inte går att leva på. Samtidigt som företag istället kan sänka sina kostnader och öka sina vinster. I det långa loppet hotar det alla som har vanliga jobb när vi tvingas börja konkurrera med varandra om vem som är billigast att anställa.

Så här låga blir de nya lönerna
Uppdaterad: 3 juli 2018