Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Därför lägger vi oss i politiken > Begränsa användningen av bemanningsföretag!

Begränsa användningen av bemanningsföretag!

Allt för många företag anlitar bemanningsföretag och inhyrd arbetskraft istället för att anställa egen. Men arbetsgivare ska inte på detta sätt kunna slippa undan sina skyldigheter gentemot sin arbetskraft. För de anställda är det bäst att arbetsgivare som huvudregel bedriver verksamheten i egen regi och tar in bemanningsföretag bara som komplement vid arbetstoppar.

Därför vill vi ändra Lagen om uthyrning av arbetstagare så att bemanningsföretag endast får användas som komplement.

Rapport: Handels om bemanning i partihandeln

Bemanningsföretag används som permanent lösning för arbetskraft på alldeles för många arbetsplatser. De inhyrda har det tyngsta, mest monotona och pressade arbetet. Olyckor med sjukfrånvaro är dubbelt så vanligt. Det blir som ett A- och ett B-lag på arbetsplatserna.

Läs hela rapporten

Cecilia bloggar om bemanningsföretag.

Det är inte rimligt att arbetsgivare ska kunna använda sig av bemanningsföretag för att täcka ett permanent arbetskraftsbehov.

Läs inlägget
Uppdaterad: 26 februari 2018