Tandvården in i sjukvårdens finansiering

Idag är hela tänder en klassfråga, men så kan det inte fortsätta. Tänderna är en del av kroppen och tandvården ska på sikt finansieras på samma sätt som övrig sjukvård. Kostnaden för patienter inom tandvården ska hamna på likvärdig nivå som inom övriga sjukvården.

Rapport: Handels om fri tandvård

Fler än nio av tio Handelsmedlemmar tycker att tandvård ska behandlas som sjukvård och ingå i högkostnadsskyddet. Det är självklart i ett jämlikt samhälle att alla får den vård de behöver, utan att tvingas avstå på grund av kostnaden.

Läs rapporten här
Uppdaterad: 26 februari 2018