Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > Ny LO-rapport: Arbetarkvinnor hårdast drabbade av pandemin

Ny LO-rapport: Arbetarkvinnor hårdast drabbade av pandemin

Anställda med otrygga och tillfälliga anställningar drabbades hårt under pandemiåret 2020. Systemet med korttidsarbete, som skulle rädda jobben, har inte fungerat. Nio av tio kvinnliga arbetare har jobbat på sin ordinarie arbetsplats, ofta utan tillräckligt skydd mot smitta.

Det framgår av LO:s rapport Vi som inte jobbade hemma, som släpptes den 4 mars 2021. Arbetstagare med otrygga, tillfälliga, anställningar är de som främst fått betala det ekonomiska priset i form av arbetslöshet. De otryggt anställda är oftast kvinnor, till exempel i handeln. Kvinnor i arbetaryrken har även i stor utsträckning förlorat fasta anställningar. Det tyder på att systemet med korttidsarbete, som skulle rädda jobben, inte fungerat lika väl för personer med otrygga anställningar eller kvinnor i arbetaryrken.

Åtta av tio kvinnliga arbetare, exempelvis butiksanställda, har ett kontaktyrke. En stor del av jobbet innebär kontakt med andra som inte är deras arbetskamrater, till exempel kunder. Ett problem för dem är att kontakterna inte kunnat hållas smittsäkra. Rapporten bygger framför allt på statistik från Statistiska Centralbyrån och en undersökning av 3 000 personer i arbetaryrken som LO låtit Kantar SIFO genomföra i januari 2021.

Nu kräver LO bland annat:

  • Att stöden för att klara effekterna av pandemin måste förbättras. De statliga ekonomiska stöden måste ta fasta på att de ska fungera även för kvinnor och i kvinnodominerade sektorer.
  • Att arbetslöshetsförsäkringen stärka ytterligare och permanent. Sjukförsäkringen måste åter ge en ekonomisk trygghet vid sjukdom utan risk för den enskilda att falla mellan stolarna och ställas utan hjälp.
  • Att arbetsgivare erbjuder trygga anställningar. Systematiskt arbetsmiljöarbetet måste bli en självklarhet på alla arbetsplatser liksom en obligatorisk företagshälsovård som arbetar förebyggande och helhetsinriktat.

Läs hela rapporten här. 

Se pressträffen där rapporten presenterades. 

Publicerad: 4 mars 2021