Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > "Dags att agera för klimatet"

Allians för miljön ställer krav på regeringen

Vår nya regering och riksdag måste agera för ett genomföra en rättvis klimatomställning. Den uppmaningen kommer från nybildade Allians för rättvis klimatomställning, ARK, där Handels är medlem.

ARK beskriver sig som en allians av organisationer i miljörörelsen och med socialt fokus i en gemensam agenda. Alliansen startade i våras och gör idag sitt första inlägg i debatten, med en artikel i Aftonbladet.

Syftet är att förena miljörörelsen och de organisationer som jobbar med mänskliga, sociala och ekonomiska rättigheter. Om klimatomställningen ska bli rättvis måste den göras med hänsyn till människors ekonomiska trygghet och utnyttja deras engagemang och kunskap, menar ARK. Alliansen beskriver det som att en rättvis klimatomställning är ett stort samhällsbyggnadsprojekt för att förbättra människors villkor i balans med naturen.

Handelsanställdas förbund har tidigt har engagerat sig i klimat och miljöfrågor och hållbar utveckling och är med i alliansen sedan starten våren 2022.
Nu vill ARK i första hand bilda opinion för en mer ambitiös svensk klimatpolitik. I dagens debattartikel uppmanar man bland annat politikerna att ta det globala klimatavtal som trädde i kraft 2016 på allvar. Kärnan i Parisavtalet är att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser. Det handlar om att sträva efter att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius och att öka ambitionerna efter hand. Avtalet innebär även att de industrialiserade länderna ska ge stöd till utvecklingsländerna.

Men utvecklingen går åt fel håll: Utsläppen av växthusgaser ökar i stället för att minska, även i Sverige. Vårt samhälle är starkt sammankopplat med omvärlden och hela EU kommer att behöva bistå de många människor som tvingas lämna sina hem på grund av klimatkrisen. Ändå försvann klimatfrågan nästan helt under valrörelsen.
Det är nu det avgörs om vi ska leva upp till Parisavtalet, konstaterar ARK i debattartikeln.

ARK består, utöver Handels, av Sametinget, Olof Palmes Internationella Center, Naturskyddsföreningen, PUSH Sverige, Klimatriksdagen, Idrottare för Miljön, Våra barns klimat, Framtidsjorden, Klimatklubben, Klimatpsykologerna, Fältbiologerna, Klimataktion, Mensen, Global Utmaning och PeaceWorks.

Läs debattartilkeln här.

 

Uppdaterad: 30 november 2022