Det här är Handels!


Handels är ett ungt och framgångsrikt fackförbund med drygt 155 000 medlemmar, det tredje största förbundet inom LO. 

De flesta av våra medlemmar jobbar i handeln, antingen i butiker eller på lager och med e-handel. Även frisörer, anställda i skönhetsbranschen och tjänstemän i folkrörelsens organisationer är med i Handels. Två tredjedelar av medlemmarna är kvinnor och en tredjedel av dem som jobbar är under 30 år.

Alla kan vara med!

Vilken anställningsform, arbetstid eller lön du har spelar ingen roll. Du är också välkommen som student i en utbildning som rör våra branscher.

Bli medlem här

Aktuellt

Nyheter som rör fackliga och samhällspolitiska frågor, av intresse för Handels medlemmar.

Våra nyheter

Våra medlemmar jobbar i branscher som växer och utvecklas mycket snabbt och de är proffs på sälj, service och kundbemötande. Vi förhandlar fram bra kollektivavtal med arbetsgivarna, som ska ge goda förutsättningar för bra och utvecklande jobb. Vi arbetar både med rent fackliga frågor som löner och villkor och med att ta fram kunskap om hur branschen kan utvecklas och ha de bästa jobben.

Vad jobbar vi med?

Viktiga frågor för våra medlemmar är bland annat arbetstidsmåttet. Visserligen har vi arbetsmarknadens kanske bästa ob-tillägg och vi är överens med handelns arbetsgivare om att en anställning på heltid ska vara norm i branschen. Ändå måste många anställda i butiker jobba deltid och många har visstidsanställningar.

På senare år har till exempel frågan om att hyvla arbetstider blivit stor. Det började med ett beslut i Arbetsdomstolen att det är ok för arbetsgivare att säga upp bara en del av en tjänst från en dag till en annan. Läs mer om hyvling här.

Vi arbetar både fackligt och politiskt för att påverka denna och andra frågor om anställningsvillkor. Det behövs goda för att anställda ska stanna kvar och vilja satsa på en karriär i handeln!

Våra medlemmar gillar sina jobb, men handeln är en utsatt bransch. Risken finns alltid för rån och hot och det är även vanligt med sexuella trakasserier från kunder. Det är prioriterade frågor för oss att arbeta med, både utåt gentemot samhället och genom att utbilda och stärka förtroendevalda och medlemmar.

Idag är det vanligt att jobba för bemanningsföretag, som inhyrd på andra företag. Men tyvärr är bemanningsanställda en utsatt grupp, som oftare än andra utsätts för olyckor på jobbet. Vi vill stärka bemanningsanställda, begränsa inhyrning och förbättra villkoren för anställda på bemanningsföretag.

Uppdaterad: 30 januari 2019