Stark tillsammans!

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund. Vi har cirka 157.000 medlemmar, över 100.000 av dessa är kvinnor. Av våra yrkesverksamma medlemmar är en tredjedel under 30 år.

En demokratisk organisation

Handels har kongress vart femte år, dit kan alla medlemmar lämna in motioner. Där bestäms mål och inriktning för de kommande fem åren

Rätten till heltid

Alla ska ha rätt till heltid med möjlighet att välja deltid, det arbetar vi för. Vi jobbar också för rättvisa löner och bättre arbetsvillkor.