Aktiv i facket

Det är viktigt att kunna påverka sin arbetssituation. Alla som är medlemmar i Handels kan vara med och påverka, men på lite olika sätt beroende på vilken slags arbetsplats man jobbar på.

Så här berörs du av GDPR

GDPR gäller dig i ditt dagliga jobb som förtroendevald, när du gör medlemslistor, protokoll från möten och så vidare.

Läs mer

Fackklubb

På större arbetsplatser ska det finnas en fackklubb. Då väljer arbetskamraterna en styrelse på minst tre personer som företräder dem och driver frågor gentemot arbetsgivaren. En fackklubb kan förhandla i alla frågor, men självklart får klubben hjälp om det behövs av ombudsmän från Handels avdelning.

När du blir ledamot i en klubbstyrelse får din arbetsgivare besked från Handels om att du är fackmedlem, har blivit ledamot och därmed har rätt att företräda dina arbetskamrater. Om företaget har kollektivavtal regleras din rätt att utföra ditt uppdrag i Förtroendemannalagen.

Om ni funderar på att starta en fackklubb på arbetsplatsen, börja med att kontakta er avdelning eller Handels Direkt så får ni hjälp, stöd och utbildning!

Våra etiska regler

Som förtroendevald har du ett väldigt viktigt uppdrag. I foldern Etiska regler för Handels har vi ställt samman det som är bra att tänka på i uppdraget som representant för Handels.

Folder - etiska regler

Aktuellt

Nyheter och information för dig med förtroendeuppdrag - eller för dig som är intresserad!

Aktuellt för dig!

Fackombud

På mindre eller medelstora arbetsplatser kan det räcka med ett fackombud som representerar arbetskamraterna. Fackombudet är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du söker uppdraget själv, men arbetskamraterna ska utse dig att representera dem gentemot arbetsgivaren. Ett fackombud har viss förhandlingsrätt.

När du blir fackombud får din arbetsgivare besked om att du är medlem i Handels, har utsetts till fackombud och har rätt att företräda dina arbetskamrater. Om företaget har kollektivavtal regleras din rätt att utföra ditt uppdrag i Förtroendemannalagen.

Kontakta din avdelning så kan de berätta mer om vilken/vilka utbildningar som finns för dig och för ditt uppdrag.

Handelsombud

Som Handelsombud är du länken mellan dina arbetskamrater och Handels. Du förmedlar information från Handels till arbetskamraterna, och till Handels om vad som händer på din arbetsplats. Du förhandlar inte med arbetsgivaren, det gör en ombudsman från avdelningen. Men du hjälper hen vid behov! Det här uppdraget söker du själv, och din Handelsavdelning godkänner dig. 

Läs mer om att vara Handelsombud

Skyddsombud

Som skyddsombud utses du av dina arbetskamrater för att bevaka arbetsmiljön så att ohälsa och arbetsskador kan förhindras. Om du är intresserad, börja med att söka uppdraget själv. Skyddsombudet har rätt att ta del av handlingar som rör arbetsmiljön, och att delta i planeringen när sådana frågor berörs. Dessutom har du rätt till utbildning för att komma in i din roll.

När du blir skyddsombud får din arbetsgivare besked om att du är medlem i Handels och har utsetts till skyddsombud. Dina rättigheter och befogenheter att bevaka arbetsmiljön regleras i Arbetsmiljölagen.

Läs mer om att vara skyddsombud

Försäkringsinformatör

Som försäkringsinformatör informerar du om Handels försäkringar och hjälper till när en arbetskamrat ska ansöka om ersättning. Här är vår presentation av uppdraget försäkringsinformatör.

Läs mer i vår folder om att vara försäkringsinformatör

Är du intresserad?

Har du lust att vara med och påverka på din och dina arbetskamraters arbetsplats? Kontakta din avdelning för att få veta mer.

Här kontaktar du din avdelning
Uppdaterad: 31 januari 2017