Uppdrag i Handels

Det är viktigt att kunna påverka sin arbetssituation. Därför väljer våra medlemmar någon som representerar dem på arbetsplatsen. Det är en person som kan driva medlemmarnas gemensamma frågor.

Är du intresserad?

Har du lust att vara med och påverka på din och dina arbetskamraters arbetsplats? Kontakta din avdelning för att få veta mer.

Här kontaktar du din avdelning

Handelsombud

Som handelsombud är du länken mellan dina arbetskamrater och Handels. Du förmedlar information från Handels till dina arbetskamrater. Till Handels informerar du om vad som händer på din arbetsplats. Som handelsombud har du ingen förhandlingsrätt. Men i din roll kan du hjälpa ombudsmannen från avdelningen vid behov.

Läs mer om att vara Handelsombud

Fackombud

Som fackombud är du Handels kontaktperson på din arbetsplats. Medlemmarna har gett dig förtroendet att representera dem mot arbetsgivaren. Som fackombud har du viss förhandlingsrätt. Det är du som är länken mellan Handels och arbetsplatsen.

Läs mer om att vara fackombud

Skyddsombud

Skyddsombud ska finnas på alla arbetsplatser som har fler än fem anställda. De utses av facket på arbetsplatsen.

Läs mer om att vara skyddsombud

Försäkringsinformatör

Som försäkringsinformatör informerar du om Handels försäkringar och hjälper till när någon arbetskamrat ska ansöka om ersättning.

Läs mer om att vara försäkringsinformatör

Uppdaterad: 2 november 2016 Granskad: 18 september 2013