Ungdomskommittéer

Ungdomsansvariga på avdelningarna

Alla avdelningar i Handels har personer som är ansvariga för ungdomsverksamheten. Dels en ungdomsansvarigt förtroendevald i styrelsen och dels en anställd med ungdomsansvar. Den ungdomsansvarige i styrelsen, som är under 30 år, utses på respektive avdelnings årsmöte. De ungdomsansvariga leder och organiserar ungdomsverksamheten på avdelningen.

Alla avdelningar har också en Lokal Ungdomskommitté som jobbar med ungdomsverksamhet. De ungdomsansvariga och den Lokala Ungdomskommittén stöttar de ungdomsaktiva medlemmarna i avdelningen.

Ungdomsansvariga centralt

Den centrala ungdomskommittén - CUK, består av fem ledamöter, en från varje region. Dessutom sitter Handels ungdomssekreterare med och fungerar som ordförande för gruppen. Ledamötena utses på en mandatperiod av två år av förbundsstyrelsen.

CUK fungerar som en referensgrupp och ett stöd till ungdomssekreteraren samt ska hjälpa och stötta avdelningarnas ungdomsaktiva i sin region.

Ordförande CUK

Daniel Söderberg Talebi

daniel.soderberg@handels.se
010-450 80 37
Ungdomssekreterare på förbundskontoret.

Ledamöter CUK

My Sternberg

my-sternberg@hotmail.com
073-532 95 39
Region Mälardalen: avdelningarna 20 Stockholm, 11 Örebro, 17 Karlstad, 18 Västerås och 36 Uppsala.

Johan Lindahl 

vilkenlindahl@gmail.com 
073-318 11 28
Region Väst: avdelningarna 2 Trollhättan, 3 Halmstad, 12 Borås, 24 Göteborg.

Amanda Johansson

amanda.ida.johansson@gmail.com
073-979 27 99
Region Syd: avdelningarna 1 Malmö, 4 Kristianstad och 6 Helsingborg.

Johanna Mejding

Johanna.Mejding@gmail.com
072-304 09 48
Region Norr: avdelningarna 13 Borlänge, 26 Gävle, 27 Sundsvall, 29 Umeå och 33 Luleå.

Andreas Sjöberg

andreas.tan.sjoberg@gmail.com
070-079 55 55
Region Öst:  avdelningarna 9 Växjö och 16 Linköping.

Uppdaterad: 16 maj 2016