Vad händer om jag skadar mig på jobbet?

Om du skadar dig på jobbet eller på väg till eller från jobbet kan du ha rätt till arbetsskadeersättning från Försäkringskassan. Har din arbetsplats kollektivavtal så finns det även en kompletterande arbetsskadeförsäkring.

En arbetskada kan vara:

  • Skador på grund av olyckor på arbetet

Exempel: du halkar, faller eller träffas av ett slag av ett föremål eller du har utsatts för hot, våld eller rån på arbetet

  • Skador på väg till eller från arbetet

Exempel: Du cyklar omkull på väg till arbetet.

  • Sjukdomar som orsakats av arbetet.

Exempel: förslitningsskador i axlar eller rygg samt stressrelaterade sjukdomar som beror på en stressig arbetsmiljö.

Du kan ha rätt till arbetsskadeersättning om:

  • Din förmåga att skaffa inkomst genom arbete är nedsatt med minst 1/15 av din inkomst och du har läkarintyg eller något annat som styrker att nedsättningen kommer att vara i minst ett år framåt i tiden.
  • Om din förmåga att skaffa inkomst är nedsatt livsvarigt eller om du tjänar mindre pengar för att du till exempel måste byta arbete eller gå ner i arbetstid på grund av en arbetsskada.

Försäkringskassan gör en sambandsbedömning om till hur stor grads sannolikhet det är att det är arbetet som har orsakat skadan. Det är du själv som måste bevisa att det är en arbetsskada.

Efterlevande kan få livränta och begravningshjälp om någon har dött på grund av en arbetsskada. För mer information om det, besök Pensionsmyndighetens webbplats.

Försäkringskassan förvaltar arbetsskadeförsäkringen och utreder din rätt till ersättning.

(Ersättningen kallas också livränta.) 

Arbetsskadeförsäkring - om din arbetsplats har kollektivavtal

Genom kollektivavtalet så finns det även en kompletterande arbetsskadeförsäkring. Den heter TFA och förvaltas av AFA Försäkring.

De ersätter vid:

  • Olycksfall på arbetet

Ersättning: Vid olycksfall kan AFA lämna ersättning för inkomstförlust, kostnader och i vissa fall sveda och värk. Om besvären kvarstår efter 18 månader kan vi betala ersättning för ärr och/eller medicinsk invaliditet.

  • Olycksfall under färd till eller från arbetet

(OBS: Skador på väg till eller från arbetet till följd av trafik omfattas inte av arbetsskadeförsäkringen utan av trafikförsäkringen.)

Ersättning: Vid färdolycksfall kan AFA ge ersättning för kostnader och i vissa fall sveda och värk. Om besvären kvarstår efter 18 månader kan du få ersättning för ärr och/eller medicinsk invaliditet. Vid varaktig arbetsoförmåga kan du få ersättning för inkomstförlust.

  • Arbetssjukdom som har godkänts av Försäkringskassan eller som finns med på ILO-förteckningen (besvären måste vara kvar i minst 180 dagar efter dagen då sjukdomen visade sig)

Ersättning: Vid arbetssjukdom kan vi lämna ersättning för kostnader. Om besvären kvarstår kan vi betala ersättning för ärr och/eller medicinsk invaliditet. Vid varaktig arbetsoförmåga kan du få ersättning för inkomstförlust.

Här kan du anmäla arbetsskada till AFA

 

Uppdaterad: 12 november 2018