Semester

Enligt semesterlagen har alla anställda rätt till 25 dagars semester. Däremot har alla inte rätt till 25 betalda semesterdagar.

Hur många dagar du får beror på hur lång din anställningstid har varit under intjänandeåret.

Intjänandeår är den 12-månadersperiod, vanligtvis 1 april – 31 mars, som är närmast före det år du tar ut din semester.

Semesterår är då du tar ut semester, ledighet med lön året efter intjänande året. Semesteråret räknas vanligtvis från och med 1 april till och med 31 mars.

I rimlig tid

Senast två månader före din semester har du rätt att få besked om din ledighet. Endast i särskilda fall räcker det med en månad.

Både du och din arbetsgivare har rätt att kräva att semestern plockas ut under fyra veckors sammanhängande tid under perioden juni – augusti. Är ni överens kan semesterveckorna delas upp eller flyttas till en annan tid på året.

Bättre med kollektivavtal

Kollektivavtalen ger dig bättre villkor än semesterlagen, villkoren hittar du i ditt kollektivavtal.

Huvudregeln är att semestern bestäms genom förhandlingar och avtal mellan fack och arbetsgivare. Om avtal saknas, eller om förhandlingarna inte leder till någon överenskommelse, bestämmer arbetsgivaren.

Mer pengar under semestern

Under din semester får du semesterlön, även här är det bättre villkor om du har kollektivavtal. Pengarna tjänas in under intjänandeåret, vanligtvis den 1 april – 31 mars före semesteråret, om man inte kommit överens om annan intjänandeperiod om 12 månader. Det finns tre olika typer av ersättningsformer:

Semesterersättningen är en laglig rättighet. Den kan aldrig förhandlas bort i ditt anställningsavtal. Kom ihåg att du alltid ska betala skatt även för semesterersättningen.

Semesterlön

Den vanligaste ersättningsformen. Enligt lagen är den 12 procent av all lön du fått under intjänandeåret. Har du kollektivavtal kan det vara 13 procent. I vissa avtal finns även en garanterad lägsta lön per semesterdag.

Semestertillägg

Den semesterersättning som betalas ut inom vissa tjänstemannaområden, ersättningen regleras genom kollektivavtalet.

Semesterersättning

Om du avslutar en anställning får du semesterersättning istället för semesterlön. Den här ersättningen är vanlig vid exempelvis tillfälliga anställningar och sommarjobb.

Spara semester

Du har möjlighet att spara de betalda semesterdagar du har utöver 20 dagar. Enligt lagen får du spara de överskjutande dagarna till ett annat år, dock högst i fem år. Den som sparar alla dagar under fem år har efter det femte året möjlighet att ta ut en betald sammanhängande semester i tio veckor.

Obetalda semesterdagar kan inte sparas.

Semester vid föräldraledighet

De första 120 dagarna i föräldraledigheten är semesterlönegrundande. Dessa dagar ska räknas som om du hade arbetat och ge betalda semesterdagar. Du har alltid rätt till 25 semesterdagar per år – betalda eller obetalda. Även om du inte har rätt till betald ledighet har du alltid rätt till ledigheten.

Uppdaterad: 3 september 2014 Granskad: 17 mars 2014