Vad händer om jag blir förälder?

När du är föräldraledig blir ju inkomsten lägre och därför får du en lägre medlemsavgift. Det gäller dock inte avgiften till a-kassan. Saknar du föräldrapenning och inkomst helt och hållet kan du till och med slippa att betala medlemsavgiften.

För att få rätt avgift eller avgiftsbefrielse är det viktigt att du kontaktar Handels Direkt på 0771-666 444 i god tid innan du ska vara ledig.

Du behåller alla dina medlemsförmåner under föräldraledigheten. Läs mer om dina medlemsförmåner.

Viktigt att tänka på inför föräldraledigheten

Du måste skriftligen ansöka om ledighet till din arbetsgivare senast två månader före beräknad förlossning. Enligt svensk lag får en arbetsgivare inte behandla en anställd sämre för att den är föräldraledig. Du ska också ha din del av de lönehöjningar som facket förhandlar fram även när du är föräldraledig.

Varje vecka har vi ärenden där vi måste hjälpa medlemmar som blivit omplacerade till sämre arbetsuppgifter eller till och med uppsagda under sin föräldraledighet. Ring Handels Direkt om du behöver hjälp 0771-666 444.

Läs mer om föräldraledigheten hos Försäkringskassan

Medlemsbarn en av våra bästa medlemsförmåner

Som medlem kan du skaffa vår populära sjuk- och olycksfallsförsäkring till dina barn. Den kan du teckna utan hälsoförklaring vilket kan ställa till med problem i andra försäkringsbolag. Kostnaden ligger många gånger långt under vad motsvarande försäkring skulle kosta om du köper den privat.

Läs mer om försäkringen medlemsbarn hos Folksam .

Extrapengar när du är föräldraledig?

Vi har tillsammans med LO och arbetsgivarna förhandlat fram en avtalsförsäkring till ditt kollektivavtal. Den gäller för dig som har barn födda eller adopterade från och med den 1 januari 2014. Om du har fått barn tidigare kan du omfattas av övergångsbestämmelser. Vill du veta mer följ länken eller ring Handels Direkt.

Ny kollektivavtalad föräldraförsäkring.

Jämställdhetsbonus och vårdnadsbidrag

För barn födda efter 30 juni 2008 gäller att den förälder som varit hemma längst har möjlighet att få så kallad jämställdhetsbonus.

Tillbaka i arbetslivet

Den som varit föräldraledig får inte missgynnas i arbetet. Du är inte skyldig att godta någon annan omplacering än en sådan som kan ske inom ramen för anställningsavtalet och som är en nödvändig följd av ledigheten.

Tillfällig föräldrapenning när barnet är sjukt

Som förälder har du rätt till tillfällig föräldrapenning när du behöver vårda sjukt barn. Du har också rätt till tillfällig föräldrapenning i samband med läkarbesök.

Läs mer hos Försäkringskassan.

Uppdaterad: 4 november 2015 Granskad: 3 februari 2011