2013 års avtal i korthet

ABF

 • ABF - A4, chefer pdf 177 kB

  Avtalet undertecknades 5 juni. Avtalet är 3-årigt och ger löneökning med totalt 6,8 procent fördelat på tre år.

 • ABF - A4, medarbetare pdf 194 kB

  Avtalet undertecknades 28 maj. Avtalet är 3-årigt och ger löneökning med totalt 6,8 procent fördelat på tre år.

AFO

 • AFO tjänstemän pdf 191 kB

  Ett 3-årigt avtal som ger löneökning med totalt 6,3 procent på tre år fördelat på 2,2 procent år ett, 2,1procent år två och 2,0 procent år tre.

Almega

EIO

 • EIO - A4, ellager pdf 238 kB

  Avtalet undertecknades 28 maj. Det är 3-årigt och ger löneökning med totalt 1 700 kronor på tre år för anställda på ellager.

Frisörer

 • Frisöranställda.pdf pdf 192 kB

  Avtalet är ett-årigt där garantilönen höjs med 560 kronor i månaden och ob-ersättningen är oförändrad.

KFO

 • Folkrörelseavtalet KFO pdf 234 kB

  Avtalet är 3-årigt avtal och ger löneökning med totalt 6,8 procent fördelat på tre år .

 • KFO - A4, kooperativa butiker, stormarknader och lager pdf 91 kB

  Vi har kommit överens med KFO om nya tre-åriga avtal för anställda på kooperativa butiker, stormarknader och lager. Avtalen ger en löneökning med totalt 1700 kronor på tre år på butiker och stormarknader och med 1720 kronor på tre år på lager.

 • KFO - A4, tjänstemän pdf 178 kB

  Avtalet undertecknades den 16 maj. Avtalet är 3-årigt avtal och ger löneökning med totalt 6,8 procent fördelat på tre år. En sjätte månad med föräldralön införs.

 • KFO - folder, kortversion butik och stormarknad pdf 283 kB

  Vi har kommit överens med Arbetsgivarföreningen KFO om nya avtal som ger löneökning med totalt 1 700 kronor på tre år för dig som är anställd i kooperativa butiker och stormarknader.

 • KFO - folder, kortversion lager pdf 726 kB

  Vi har kommit överens med Arbetsgivarföreningen KFO om nya avtal som ger löneökning med totalt 1 720 kronor på tre år för dig som är anställd på lager.

Kommunal - tjänstemän

 • Avtal klart Kommunal.pdf pdf 177 kB

  Avtalet skrevs under den 29 oktober. Vi har kommit överens med Kommunal om nytt 3-årigt avtal för deras anställda som ger löneökning med totalt 6,8 % på tre år.

Livsmedelsföretagen

 • Butikspersonal pdf 116 kB
 • Glassföretag pdf 238 kB

  Avtalet skrevs under den 31 maj. Avtalet är 3-årigt och ger löneökning med totalt 1 700 kronor på tre år för de anställda.

 • Ostföretag pdf 237 kB

  Avtalet skrevs under den 31 maj. Avtalet är 3-årigt och ger löneökning med totalt 1 700 kronor på tre år för de anställda.

 • Äggförsäljningsfirmor pdf 238 kB

  Avtalet skrevs under den 31 maj. Avtalet är 3-årigt och ger löneökning med totalt 1 700 kronor på tre år för de anställda.

Samhall

 • Samhall pdf 179 kB

  Avtalet är treårigt, grundlönen höjs med 1 501 kronor fördelat under perioden.

Svensk Handel

 • Postorder och e-handelsföretag.pdf pdf 238 kB

  Avtalet undertecknades den 4 juni. Det är ett 3-årigt avtal som ger en löneökning med totalt 1 700 kronor på tre år för de anställda.

 • Svensk Handel - A4, privata butiker och lager pdf 295 kB

  Avtalet undertecknades 3 april. Det är 3-årigt och ger löneökning med totalt 1700 kronor på tre år för anställda i privata butiker och lager.

 • Svensk Handel - folder, kortversion butik pdf 1,02 MB

  Avtalet ger en löneökning med totalt 1700 kronor på tre år. Vi har även fått igenom förlängd utfyllnad av föräldrapenningen från 3 till 6 månader. Vi är dessutom överens med Svensk Handel om att öka antalet heltidsanställningar inom detaljhandeln och vid deltidsanställningar bör arbetsgivare eftersträva så höga sysselsättningsgrader som möjligt.

 • Svensk Handel - folder, kortversion lager pdf 931 kB

  Avtalet ger en löneökning med totalt 1700 kronor på tre år. Vi har även fått igenom förlängd utfyllnad av föräldrapenningen från 3 till 6 månader.

TGA

 • TGA - A4, ellager pdf 238 kB

  Avtalet undertecknades 8 maj. Det är 3-årigt och ger löneökning med totalt 1 700 kronor på tre år för anställda på ellager.