Alla arbetsplatser ska ha kollektivavtal

Vi vill att det ska finnas kollektivavtal på alla arbetsplatser inom Handels branscher. För att du ska ha rätt lön och schysta anställningsvillkor, och även bra försäkringar och avtalspensioner.

Ett kollektivavtal kan jämställas med spelregler som fack och arbetsgivare har kommit överens om. Regler som ska gälla inom branschen. Med en arbetsgivare som har kollektivavtal får du också garanterade löneökningar.

Om kollektivavtal saknas är det arbetsgivarens regler som gäller. Då kan arbetsgivaren själv bestämma din lön och även strunta i alla ersättningar och försäkringar.

För dig på jobbet

Med kollektivavtal finns det överenskommelser om...

• Vilken lägsta lön som ska betalas ut, det finns inget tak för hur hög den kan vara.

• Vad som gäller vid uppsägning och anställning.

• Vilken ersättning du ska ha vid övertidsarbete och arbete på obekväm arbetstid.

• Hur arbetstiden ska räknas och läggas ut.

• När du har rätt till betald ledighet.

Dessutom ger kollektivavtalet dig...

• Högre pension genom avtalspensionen.

• Försäkringar vid uppsägningar, sjukdom, dödsfall och skador på jobbet.

• Föräldrapenningtillägg.

• Arbetsmiljöavtal.

• Jämställdhetsavtal.

• Medbestämmandeavtal.

• Kompetensutvecklingsavtal.

Här kan du läsa om avtalsförsäkringarna.

Här kan du läsa om medlemsförsäkringarna.

Om avtal saknas

Om det saknas avtal på din arbetsplats: Ta kontakt med din avdelning.

Idag finns det fortfarande arbetsgivare som inte vill teckna avtal även om de flesta har det. Handels tycker inte att vissa ska ha det sämre än andra. Därför kräver vi kollektivavtal av alla arbetsgivare.

En arbetsgivare kanske vägrar att teckna avtal på en arbetsplats. När det händer kan vi erbjuda förhandlingshjälp till medlemmarna på arbetsplatsen. Om förhandlingarna inte lyckas kan vi varsla om konflikt och ta till olika stridsåtgärder. Vid strejk får medlemmarna strejkersättning från Handels tills dess att avtalet är påskrivet.

Handels kan aldrig acceptera att verksamhet kan byggas på låga löner och usla arbetsvillkor. Det skulle skapa ett samhälle där arbetsgivarna kan spela ut de anställda mot varandra. Till exempel genom att tvinga dem acceptera sämre löner för att få en anställning.

Vi kontaktar arbetsgivare som inte har avtal och förhandlar med dem om att teckna avtal för de anställda.

Vi utvecklar avtal genom att förhandla fram fler och bättre förmåner för de som arbetar i våra branscher.

Vi bevakar avtalen genom att kontrollera att arbetsgivarna följer avtalens bestämmelser. Det är viktigt att kollektivavtalen inte urholkas och tappar sitt värde.

Uppdaterad: 10 september 2015 Granskad: 22 januari 2013