Olika anställningsformer

När du börjar en ny anställning ska arbetsgivaren ge dig ett anställningsbevis. Där ska stå vilka arbetsuppgifter du har, arbetstidens längd, din lön och branschvana.

Det finns olika typer av anställningar:

Fast anställning

Fast anställning är detsamma som att vara tillsvidareanställd och gäller automatiskt om man inte kommit överens om annat i förväg.

Hör mer om varför Handels tycker att alla ska ha rätt till trygga jobb.

Tidsbegränsade anställningar

Allmän visstidsanställning: Det här är en tidsbegränsad anställning. Efter två år övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning.

Säsongsanställning: Jobb som bara är möjliga att utföra under en viss tid på året. Det kan exempelvis handla om bärplockning eller arbete vid en skidanläggning.

Vikariat: En vikarie ersätter någon som är borta på grund av sjukdom, studier, barnledighet eller av annan orsak. Vikariatet får vara högst två år under en femårsperiod. När två år har gått övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning. 

Provanställning: är tillåten enligt lag och avtal.

Se upp för provanställningar

Det finns oseriösa arbetsgivare som sätter i system att ta in nya, oavlönade provjobbare. Andra vill att du ska provjobba en kortare tid för att se om du verkligen klarar av jobbet. Innan du går med på detta ska du alltid fråga din arbetsgivare hur mycket du får betalt under ”provtiden”.

Oavsett om du jobbar på prov eller inte har alltid rätt att få lön och anställningsbevis för det arbete du utför.

Vanligt med deltidsanställningar

Andelen deltidsjobb har ökat under de senaste åren.

I en rapport som Handels och Svensk Handel har skrivit visar det sig att det går att skapa fler heltidstjänster. Men då måste arbetsgivaren prioritera frågan. Handels driver rätten till heltid och anser att det bör skapas tydliga turordningssystem. Heltidstjänster och utökade timmar ska fördelas rättvist mellan de som arbetar deltid.

Om du är deltidsanställd bör du tänka på att arbetstiden kan påverka vilka avtalsförsäkringar och trygghetsbestämmelser som gäller. Det kan också påverka ersättningen från a-kassan eller pension

 

Uppdaterad: 22 september 2014 Granskad: 16 november 2012