Grundutbildning skyddsombud

Bättre arbetsmiljö är en grundläggande kurs för dig som är skyddsombud.

Som skyddsombud har du rätt att få utbildning så att du kan utföra ditt uppdrag på ett bra sätt. Enligt lagen ska både anställda och arbetsgivare arbeta för det. Utbildningen ska erbjudas inom 6 månader från att du fått uppdraget som Skyddsombud.

En grundläggande utbildning för skyddsombud får du om du går kursen Bättre arbetsmiljö (BAM). Utbildningen ger dig kunskap om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet och ger dig verktyg för att hjälpa till att förbättra din och dina arbetskamrateras arbetsmiljö. Handels rekommenderar att utbildningen genomförs på sammanlagt 40 timmar. Mer information om var och när du kan gå kursen får du hos din lokala avdelning. För att hitta vilken avdelning just du tillhör kan du använda sökfältet här till höger.

Arbetet för en bra arbetsmiljö är ett område i ständig utveckling. Därför behöver du som skyddsombud kontinuerlig vidareutbildning. Våra vidareutbildningar i arbetsmiljö hittar du här tillsammans med information om hur du ansöker till kurserna.

Din lokala avdelning planerar tid och plats för utbildningen. Här hittar du våra avdelningar.

Uppdaterad: 21 mars 2011