Grundutbildning skyddsombud

Kursen Bättre arbetsmiljö (BAM) är en grundläggande kurs för dig som är skyddsombud.

Som skyddsombud har du rätt att få utbildning så att du kan utföra ditt uppdrag på ett bra sätt. Enligt lagen ska både anställda och arbetsgivare arbeta för det. Utbildningen ska erbjudas inom 6 månader från att du fått uppdraget som skyddsombud.

Du får en grundläggande skyddsombubdsutbildning med kursen Bättre arbetsmiljö (BAM). Den ger dig kunskap om lagar och bestämmelser kring arbetsmiljö och säkerhet, du får också verktyg för att hjälpa till att förbättra din och dina arbetskamrateras arbetsmiljö. 

Kurser nära dig

Det är Handels olika avdelningar i landet som arrangerar kurserna. Hitta din avdelning och se vilka kurser de har på gång.

Handels avdelningar

Arbetet för en bra arbetsmiljö är ett område i ständig utveckling. Därför behöver du som skyddsombud kontinuerlig vidareutbildning. Våra vidareutbildningar i arbetsmiljö hittar du här.

Uppdaterad: 27 februari 2017