Utbildning för förtroendevalda

Förbundets grundläggande utbildning av förtroendevalda innehåller sex sammanhängande steg. Utbildningen riktar sig i första hand till nyvalda förtroendevalda i förbundets avdelningar.

Handels steg 1 – Uppdraget

ger en grundläggande introduktion till ditt uppdrag, kunskaper om fackets organisation samt belyser vikten av att värva medlemmar. Här presenteras också utbildningen i sin helhet.

Handels steg 2 – Arbetsplatsen

belyser kollektivavtalet. Här behandlas också de vanligaste problemen på arbetsplatsen. Vi fördjupar oss i förtroendemannalagen och villkoren för fackligt arbete.

Handels steg 3 – Lagarna

behandlar arbetsrättslagarna och deras tillämpning på arbetsplatsen. Förutom de ”vanliga” arbetsrättslagarna, däribland lagen om anställningsskydd och medbestämmandelagen, ägnar vi tid åt arbetsmiljö- och diskrimineringslagarna. Vi går igenom lagarnas innehåll och utveckling samt deras betydelse på arbetsplatsen. Arbetarrörelsens historia och ideologi finns också på agendan.

Handels steg 4 – Lönen

ger grundläggande kunskaper som du har nytta av vid lokala löneförhandlingar – hur förhandlingen går till, hur lönepotten ska fördelas och vad som händer när parterna inte kommer överens. Du får också en bild av lönebildningens villkor ur samhällsekonomisk synvinkel och sambandet mellan löner, priser och skatter.

Handels steg 5 – Organisationen

riktar fokus på Handels organisation, både ur nationell och internationell synvinkel. En stor av kurstiden ägnas åt mötesteknik och medlemsvärvning, verksamhetsplanering och målformulering.

Handels steg 6 – Framtiden

ger en sammanfattning av samtliga kurssteg i utbildningen. Kursdelen ger utrymme för reflektion och frågor kring det fackliga arbetet samt respektive deltagares framtida fackliga engagemang och vidareutbildning.

Kurser nära dig

Det är Handels olika avdelningar i landet som arrangerar kurserna. Hitta din avdelning och se vilka kurser de har på gång.

Handels avdelningar
Uppdaterad: 27 februari 2017