För dig upp till 30

Som ung i Handels har du möjlighet att delta på LO:s tvärfackliga ungdomskurser. Där lär du dig mer om facket och dina rättigheter tillsammans med fackliga kamrater från andra förbund. På så sätt får du både kunskap och ett brett nätverk av fackliga kamrater. Anmäl dig till kurserna via din avdelning eller ring Handels Direkt på 0771-666 444.

Här hittar du din avdelning

Om facket

Kursen är en i raden av tvärfackliga ungdomskurser i LOs nya utbildningspaket för ungdomar. Det är en kurs som ger dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats.

Målgrupp

Medlemmar och blivande medlemmar under 30 år. Utbildningen är på 16 timmar fördelat på antingen två dagar, fyra kvällar eller en helg.

Innehåll

 1. Människovärde.
 2. Unga arbetare och makten på arbetsmarknaden.
 3. Klass och rättvisa.
 4. Facklig aktion och påverkan.

Om samhället

Kursen är en i raden av tvärfackliga ungdomskurser i LOs nya utbildningspaketet för unga på till 30 år. Det är en kurs som ger dig grundläggande förståelse kring hur skattesystemet fungerar och välfärdssamhället är uppbyggt. Du får lära dig mer om ideologier och varför LO samverkar med Socialdemokraterna.

Målgrupp

Medlemmar under 30 år. Utbildningen är på 16 timmar fördelat på antingen två dagar, fyra kvällar eller en helg.

Innehåll

 1. Den fackliga ideologin.
 2. Rätten till ett värdigt arbetsliv.
 3. Ordning och rättvisa.
 4. Opinionsbildning och facklig kamp.

Om global rättvisa

Kursen är en av temautbildningarna i LOs nya utbildningspaket för unga upp till 30 år. Det är en kurs som ger dig inblick i hur facket arbetar med de internationella frågorna i olika projekt och samarbetsorgan. Du får insikt och kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar världen över och inspiration till att själv göra en insats.

Målgrupp

Medlemmar under 30 år. Utbildningen är på 16 timmar fördelat på antingen två dagar, fyra kvällar eller en helg.

Innehåll

 1. Kränkningar av fackliga rättigheter i världen.
 2. LOs globala fackliga krav.
 3. Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter.
 4. Vad kan jag göra?

Om främlingsfientlighet

Kursen är en av temakurserna i LOs utbildningspaket för unga. Det är en kurs där vi diskuterar främlingsfientlighet, politiken bakom och allas rätt att vara olika.

Målgrupp

Medlemmar under 30 år. Utbildningen är på 16 timmar fördelat på antingen två dagar, fyra kvällar eller en helg.

Innehåll

 1. Vad är främlingsfientlighet?
 2. Politiken bakom.
 3. Ta debatten.
 4. Allas lika värde.

Funktionsutbildningar: Skolinformatör och ungdomsansvarig

Här krävs det förkunskaper och LO och förbunden förväntar sig att medlemmen efter avslutad utbildning är aktiv och tillgänglig i det nya uppdraget.

- Skolinformatörsutbildning

Målgrupp

Fackligt aktiva medlemmar. Utbildningen är på 16 timmar fördelat på antingen två dagar, fyra kvällar eller en helg.

Innehåll

 1. Rollen som skolinformatör och vårt uppdrag.
 2. Våga tala och framträda.
 3. Argumentation.
 4. Upplägg och innehåll i skolinformation.
 5. Hantera en klass och problem.
 6. Praktiska övningar.

- Ungdomsansvarigutbildningen

Utbildningen är på 40 timmar och är en intensivutbildning med tre dagar på distriktet samt två dagars besök i Stockholm där de får träffa de ungdomsansvariga på förbunden och LOs ungdomssekreterare samt göra ett besök på riksdagen.

Målgrupp

Ungdomsansvariga.

Målet är att de som genomfört utbildningen ska:

 • Veta vad den ska göra i uppdraget.
 • Ha stärkt sin roll som ungdomsansvarig.
 • Kunna bedriva kontinuerlig ungdomsverksamhet på arbetsplats, klubb eller på avdelningsnivå.
 • Fått kunskap om handlingsplaner, budget, mötesverksamhet och uppföljning av verksamhet.
 • Fått mer kunskap om LO och förbundens organisation och andra sidoorganisationer.

Innehåll

 1. Ungdomsverksamhet och uppdragsbeskrivning.
 2. Stöd från stadgar och kongressbeslut.
 3. Planera och genomföra ungdomsverksamhet.
 4. Verksamhetsplan.
 5. Handlingsplan.
 6. Budget.
 7. Nätverk.
Uppdaterad: 23 mars 2011