Kursarvoden för medlemmar

Medlemmar, som deltar vid en central kurs men saknar förtroendeuppdrag, kan få ett skattefritt stipendium.

Medlemmar som deltar i kursen och har uppdrag i organisationen har rätt till ett utbildningsarvode (ej skattefritt) såvida kursen inte går under § 7 i förtroendemannalagen.

Mer information finns under respektive kurs.

Fackliga studier på central nivå riktar sig dels till förtroendevalda som deltagit i förbundets modulutbildningar, dels till skyddsombud och huvudskyddsombud som deltagit i utbildningen Bättre arbetsmiljö - Previa

Uppdaterad: 21 mars 2011