Kenth Petterssons minnesstiftelse

Nominera eller ansök om stipendium

Medlemmar och organisationer inom fackförenings- och arbetarrörelsen kan nominera och ansöka om stipendium från Kenth Petterssons minnesstiftelse.

Kenth Pettersson var ordförande i Handelsanställdas förbund 1991-1999. I samband med hans bortgång bildade Handels en minnesstiftelse.

Syftet med stiftelsen är att stödja aktiviteter som har eller kan komma att främja intresset för och kunskaper om arbetsmiljöfrågor och arbetslivets villkor.

Ansökan/nomineringen ska innehålla:

  • personnummer/organisationsnummer
  • namn
  • adress
  • telefon
  • e-post
  • en beskrivning av vilken verksamhet som ligger till grund för ansökan. I beskrivningen ska det framgå vilken verksamhet som genomförts/planeras, syfte, mål, tidsplan för verksamheten och resultat/förväntat resultat.

Här kan du skicka in din ansökan/nominering.

Handelsanställdas förbund avsätter en summa som motsvarar 50 öre per medlem till Kenth Petterssons minnesstiftelse.

Delta i insamlingen

Medlemmar, avdelningar, organisationer och andra som vill hedra hans minne och delta i insamlingen har möjlighet att sätta in pengar på Handels plusgiro: 382 59-8.

Märk talongen ”Kenth Petterssons minne”.

Publicerad: 27 november 2015