Handels stipendier

Varje år delar Handels ut ett antal stipendier till medlemmar: semesterstipendier, kulturstipendier samt internationella stipendier. Sista ansökningsdag är 30 november.

Semesterstipendiet

Tjugo medlemmar får en veckas fri logi i stuga i Säfsen samt ersättning för resekostnader upp till 2 500 kronor. Skriv och motivera varför du söker stipendiet.

Kulturstipendiet

Planerar du eller har du utfört något projekt som kan glädja andra medlemmar som åskådare eller deltagare? Då kan du söka Handels kulturstipendium. Skicka in arbetsprover eller projektbeskrivning med din ansökan.

Internationella stipendiet

Stipendiet gäller rent fackliga studier i ett annat land. Studierna ska omfatta minst en vecka och bedrivas efter program och studieplan som bifogas ansökan.

Adress:

Handelsanställdas förbund
Marie-louise Claesson, servicegruppen
Box 1146
111 81 Stockholm
marie-Louise.claesson@handels.se
Stipendieansökan ska vara förbundet tillhanda senast 30 november.

Uppdaterad: 19 september 2016