Genèveskolan

Är du intresserad av internationellt fackligt arbete?

På Genèveskolan får du lära dig mer om fackets och folkrörelsers möjligheter att påverka i en globaliserad värld, och möta hela världens arbetsliv på FN-organet ILO:s konferens i Genève.

Nordiska folkhögskolan i Genève startade 1931 och har under hela dess historia verkat för att ge redskap och kunskap till nordiska fackföreningar och folkrörelser för att de bättre ska kunna möta globaliseringens utmaningar som rättvisa arbetsvillkor.

Skolans syfte är att öka kunskap om internationellt samarbete och regelverk, att stimulera till fackliga aktiviteter nationellt och internationellt, samt att öka den ömsesidiga språkförståelsen och gemenskapen inom Norden.

2017 års kurs

Kursen omfattar både en förträff på Runö folkhögskola, egenstudier samt tre veckor på plats i Schweiz för deltagande i ILO-konferensen.

Kursen riktar sig i första hand till förtroendevalda upp till 30 år.

Sista ansökningsdag är 6 december. Ansökningsblankett får du av din avdelning som även behöver ge en rekommendation som du bifogar din ansökan. Här hittar du våra avdelningar.

Kurskostnad, resor och förlorad arbetsförtjänst betalas av LO och Handels.

Kursens upplägg:

  • 29 mars – 2 april sker en förträff på Runö folkhögskola.
  • Under april – maj genomförs ett distansarbete på nätet, cirka 30 timmar.
  • 1–19 juni pågår huvudkursen i Schweiz (Genève och Rolle).

Förutom arbetet i projektgrupper, ges föreläsningar om internationell ekonomi, globalisering, handel, u-landsproblem och fackligt internationellt arbete.

Mer info hittar du på Genèveskolan 

 

Uppdaterad: 8 november 2016