Fördjupningskurser

Förtroendevalda som gått Handels grundutbildning har möjlighet att vidareutbilda sig, både genom förbundet centralt och via LO.

De fördjupningsutbildningar som sker i Handels regi planerar våra avdelningar ute i landet. 

Kurstillfällen och anmälan

Mer information samt kurstillfällen finns på din avdelnings webbplats.

Våra avdelningar

Utbildningar hos LO

Kursen Insikter

Ingången till LO-kurserna är kursen som heter Insikter. Kursens övergripande mål att förmedla kärnan i den fackliga ideologin. Varje utbildning styrs och utformas till stor del av deltagarnas egna erfarenheter, kunskaper och behov. Läs mer om Insikter bland LOs kurser.

Andra utbildningar

Du kan även gå fördjupningsutbildningar i bland annat arbetsrätt, förhandlingsteknik, arbetsmiljöfrågor och ledarskap. Mer information om vilka kurser som finns och när de går hittar du på Facklig utbildning för dig eller i LO:s utbildningskatalog.

Uppdaterad: 28 april 2015