För alla medlemmar

Handels medlemsutbildning heter Alla medlemmars kurs. Det är kurserna för dig som är medlem och vill lära dig mer om facket.

Kurser nära dig

Det är Handels olika avdelningar i landet som arrangerar kurserna. Hitta din avdelning och se vilka kurser de har på gång.

Handels avdelningar

De tre första delarna är tänkta att gås i nummerordning. Utbildningen Försäkringar är fristående och kan läsas när som helst.

Alla medlemmars kurs - Handels egna kurser

1. Arbetsplatsen

Det här är den naturliga kursen att börja med.

Facket börjar på din egen arbetsplats. På den här kursen får du lära dig dina rättigheter på arbetsplatsen. Du får också lära dig mer om vad facket är och hur vi gör för att tillvarata dina intressen och hur du kan göra för att själv tillvarata dina egna intressen.

2. Samhället

I kursen Samhället får du lära dig om fackets roll i samhället och våra viktigaste samhällsfrågor.

På utbildningen diskuterar vi vilka frågor som har stor betydelse för oss i vår vardag och hur vi gemensamt kan påverka dem. Handels har valt att framförallt arbeta med frågorna om trygga jobb och vår gemensamma välfärd.

3. Aktiv medlem

Den tredje kursen är för dig som är beredd att ta ett steg till. Vad kan den som är intresserad och engagerad medlem bidra med?

Här lär du dig att berätta för dina arbetskamrater varför så många som möjligt ska vara med i facket på arbetsplatsen. Du får träna på att genomföra informationssamtal. Vi berättar om vilken hjälp du kan få från avdelningen med att organisera på arbetsplatsen.

Du får också lära dig hur Handels organisation ser ut och hur man gör för att påverka Handels.

4. Försäkringar

Försäkringar är kursen för dig som vill veta mer om dina försäkringar.

Vi går igenom försäkringssystemet med samhällets, kollektivavtalets och Handels medlemsförsäkringar.

Den här kursen är fristående från de övriga delarna och kan läsas när som helst.

Tvärfacklig utbildning

En stor del av Handels viktigaste frågor förverkligas genom politiska beslut.

Därför ser vi också de fackligt politiska utbildningarna som en viktig verksamhet inom förbundet. Utbildningen facklig/politisk medlemsutbildning genomförs tvärfackligt.

Läs mer om utbildningen på LO:s webbplats.

Uppdaterad: 27 juli 2017